איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (יעקובוביץ) פורים פנינה   הכהן (בן הלל הכהן) מרדכי   פזנר (אברהם, יוכבדזון) חנניה
אופנהיים יוסף יוסקה   הרמתי רבינוביץ שמואל   פפירמייסטר (דודזון) לאה
ארם יצחק   וולובלסקי מרדכי   פרנק הנרי צבי
באביטש (קרנר) פנינה פעריל   וינברג נחום   פרסוב בועז
בירגר (קראם) רחל לאה   זוסמנוביץ יפה שיינה   קרצ'בסקי (קפלן) רחל
בלומנר דוד   חנקין מנחם מנדל   רופא (שרם שבות) גרציה (שושנה)
בלקינד שמשון   טפט רפאלי צבי   שובלי חנה
בן ארצי (מזרחי אבירם) שפיאה סופיה   טרכטנברג יחיאל   שליט אריה יום טוב ליפא
ברד אברהם   יעקבזון שמחה   שמוליצ'נסקי רייזיל
ברניצקי (ברלניצקי) אבא   ליבונטין פשא   שניפר ראובן
גריידי אברהם   ליבונטין (הכהן) צפורה פייגה    
הוברמן (זיסל) מרים   פופקו אריה