איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אל עסרי יוסוף   ורשבסקי (ךוי) שרה לאה   מטמן כהן יהודה
אלוני (דובינה) דוד   זוסמן יעקב   סגל שמואל יצחק
אשבל מנחם יוסף   זיצר בנימין בן ציון   פישביין מרדכי
בקר בילה בלהה   כהן (טשסטקובסקי) שיינע בלה   פישר (ניימן) שרה חנה
ג'מילי מרים   לוין גרשון   פלמר מרדכי אליעזר
גורלסקי ברוך   לוינשטיין (קאהן) פלורה שמחה   פרימן (ירובסקי) סוניה שרה
גינזבורג יעקב מרדכי   מדליה דבורה לאה   קירז'נר (קירשנר) קדיש
דומנייביץ אליעזר   מוסאל (מוסייל בן יצחק) יעקב   רצון יוסף
האן אליהו ארנסט זיגפריד   מזרחי (משראקי) שלום   שטינברג (רויטבורד) פרידה