איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אל עסרי יוסוף   זוסמן (מליבסקי) אינה   סגל שמואל יצחק
אלוני (דובינה) דוד   זוסמן יעקב   פישביין מרדכי
אשבל מנחם יוסף   זיצר בנימין בן ציון   פישר (ניימן) שרה חנה
בקר בילה בלהה   כהן (טשסטקובסקי) שיינע בלה   פלמר מרדכי אליעזר
ג'מילי מרים   לוין גרשון   פרימן (ירובסקי) סוניה שרה
גורלסקי ברוך   לוינשטיין (קאהן) פלורה שמחה   קירז'נר (קירשנר) קדיש
גינזבורג יעקב מרדכי   מדליה דבורה לאה   רצון יוסף
דומנייביץ אליעזר   מוסאל (מוסייל בן יצחק) יעקב   שטינברג (רויטבורד) פרידה
האן אליהו ארנסט זיגפריד   מזרחי (משראקי) שלום    
ורשבסקי (ךוי) שרה לאה   מטמן כהן יהודה