איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   גרינבלט (פייבלוביץ') יעקב   ליזרוביץ חגי
אברמסון טוביה   דרובין אליעזר   מבורך (גורדון) רחל
אוסטשינסקי שמואל   דרובין חנה ציפה   מוגילבסקי מרדכי
אנטין (גוטמן) רחל   ויליניץ פנינה פניה   מינכהאוזן מקס מאיר
אפרתי יהודית   וינברג שמעון   פידלמן שאול
בובשובר אריה ליב   זיידמן (ביילה, קלס) נחמה   פישביין עודד
בולקינד (בולנטשוק) רבקה   טביב כדיה   פלץ משה
בן דוד (לויתיאן) אסתר   טומשין זאב   פנחס (בן דוד) שלמה
ברשבסקי שמחה דוד   כהן שמואל   קוצ'רסקי מרדכי
גדסי רומיה   כצלר צביה   קמפינסקי (בובשובר) בתיה
גוטמן גילה   ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד   רוזן (שקולניק) חיה גיטל