איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי בוריס   יעקבזון (בוכמן) בלומה   ציגלרויט (טפר) הניה
בלומברג לאה   כהן זכריה   קולדין אליהו
בן זאב (דוקטור לאזר) אליעזר   ליבונטין משה   קחם בנימין
בן כהן גדעון משה   מימון פסיה פנינה   רבינוביץ הרמתי שמעון
בקנר סזר   מלכין מרדכי   ריבקינד (ציגלמן) חיה
גדסי (עמרני) בת שבע   סיבהי סעדיה   רצ'בסקי מאיר
דויט בתיה   סמול (שמוליצנסקי) ליב ליאון   שליט אליעזר אלחנן לזלי
הובר גי שמואל   פינברג חיים   שנידרוביץ יהודה
זייצוב זאב   פישצנר צבי   שפרן רחל
זינגר (דולברגר) שרה   פרימן יואל    
ינובסקי הלל איסר   פרשקובסקי (דיינארד) שרה איטק