איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי בוריס   יעקבזון (בוכמן) בלומה   פרשקובסקי (דיינארד) שרה איטק
בלומברג לאה   כהן זכריה   ציגלרויט (טפר) הניה
בן זאב (דוקטור לאזר) אליעזר   ליבוביץ מרדכי צבי   קולדין אליהו
בן כהן גדעון משה   ליבונטין משה   קחם בנימין
בקנר סזר   מימון פסיה פנינה   קלדרון חיה וידה
גדסי (עמרני) בת שבע   מלכין מרדכי   רבינוביץ הרמתי שמעון
דויט בתיה   סיבהי סעדיה   ריבקינד (ציגלמן) חיה
הובר גי שמואל   סמול (שמוליצנסקי) ליב ליאון   רצ'בסקי מאיר
זייצוב זאב   פינברג חיים   שליט אליעזר אלחנן לזלי
זינגר (דולברגר) שרה   פישצנר צבי   שנידרוביץ יהודה
ינובסקי הלל איסר   פרימן יואל   שפרן רחל