איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי בוריס   יעקבזון (בוכמן) בלומה   פרשקובסקי (דיינארד) שרה איטק
בלומברג לאה   כהן זכריה   ציגלרויט (טפר) הניה
בן זאב (דוקטור לאזר) אליעזר   ליבוביץ מרדכי צבי   קולדין אליהו
בן כהן גדעון משה   ליבונטין משה   קחם בנימין
בקנר סזר   מימון פסיה פנינה   רבינוביץ הרמתי שמעון
גדסי (עמרני) בת שבע   מלכין מרדכי   ריבקינד (ציגלמן) חיה
דויט בתיה   סיבהי סעדיה   רצ'בסקי מאיר
הובר גי שמואל   סמול (שמוליצנסקי) ליב ליאון   שליט אליעזר אלחנן לזלי
זייצוב זאב   פינברג חיים   שנידרוביץ יהודה
זינגר (דולברגר) שרה   פישצנר צבי   שפרן רחל
ינובסקי הלל איסר   פרימן יואל