איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אברהם אטקה   חיסין אלכסנדר   סגל (אוגרודין) רבקה
אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   חנקין יהושע   פישלזון (איכילוב) שרה
אהרונוביץ ישראל   טויבר שלמה   קומרוב אברהם
אולינקי יעקב   טפר (גרינברג) פסיה   קפלון יעקב
אסא (סנטו) זהבה חורסי   כהנוב (שמוליצנסקי) לינה לאה   רבינוביץ אברהם יצחק
בארי (רביע) לבנה אמר   לוין סמואל   שווקה חביב
בקר משה   לוינשטיין משה   שומכר צבי הירש
ברמן (יעבץ) רחל   ליברמן רחל   שטינמן מיכאל
גלזר אלחנן   מושין (רוחלין) חנה   שילוני אברהם
דודזון (קיימוביץ) חיה   מייזל יעקב צבי   שפינר שלמה
הלל (רוזנגרטן) פייגה צפורה   מילר (הלל) גולדה זהבה    
וינברג משה   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק