איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אברהם אטקה   וינברג משה   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק
אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   חיסין אלכסנדר   סגל (אוגרודין) רבקה
אהרונוביץ ישראל   חנקין יהושע   פישלזון (איכילוב) שרה
אולינקי יעקב   טויבר שלמה   קומרוב אברהם
אסא (סנטו) זהבה חורסי   טפר (גרינברג) פסיה   קפלון יעקב
בארי (רביע) לבנה אמר   כהנוב (שמוליצנסקי) לינה לאה   רבינוביץ אברהם יצחק
בקר משה   לוין סמואל   שווקה חביב
ברמן (יעבץ) רחל   לוינשטיין משה   שומכר צבי הירש
גלזר אלחנן   ליברמן רחל   שטינמן מיכאל
דודזון (קיימוביץ) חיה   מייזל יעקב צבי   שילוני אברהם
הלל (רוזנגרטן) פייגה צפורה   מילר (הלל) גולדה זהבה   שפינר שלמה