איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גוטמן יצחק ניסן   לבה מכס מנחם   פרימן יעקב
גורודצקי משה   לוקשין אברהם   צינדר פרידה
גיסין (אוסטשינסקי) לאה   ליבין (יאנס) יוסף לייב   צפמן עמנואל
דרובין יואל   מורבין (בובשובר) מניה   קוטלובסקי (צרפין) סימה
וייסברוד משה   מלכין (קזרנובסקי) צילה   קוסובסקי חיים
וילסון (שצגלוויצקי) טובה   נדב בן ציון   קלימקר דב
זוסמן בנימין   סימינובסקי משה   קרסנשטיין יוסף
זוסמנוביץ שרגא פיביל   סמיטמן (הירשפלד) שינה טובה   רבינוביץ שמואל
זינגר שמואל לודמיר   עוקשי שלמה סלימן   שטרסלר אהרון
כהן קגן (ריבקינד) פסיה   פוחצ'בסקי מיכל זלמן   שרעבי (בן סעדיה) נתן
כץ טוביה גדליה   פרבר זלמן