איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אליהו   גורלסקי שמעון   חן טוב (חרשוכין) משה
אברמוב מיכאל   גיסין אריה   טביב זכריה
אברמוביץ ישראל   גלוסקא נתנאל   יברבוים שמחה
אברמסון יונתן יונץ   דנציגר קרון יחיאל   יהוד אברהם
אולדנפרב (רינגלר) טובה   הוברמן מרדכי מודי   יושע שמואל
אופנהיימר (פירסט) ברטה   היין צבי   יזרעאל בן ציון
איטקין ישראל   הלוי אהרון   יעקובי נחמיה
אייזן יוסף   הלוי יוסף   כהן מאיר
אלון (קליבנסקי) מודי   ויזלטיר יואל   כהן ארזי עובדיה
אריה שמואל   ויליניץ שלמה   כרובי (קפוסטה) אליהו
ארליך יצחק   וינטר חיים   לאונר דן
בן יהודה אבנר   וינלגר צבי   לוין אלישע
בנארי שלמה   זיבלין אהרון   ליבוביץ אמנון
בר דיין (זוסמן) דבורה   זיבלין יוכבד   ליבוביץ צפורה
ברינקר אהרון אליעזר   זמסקי ישעיהו   ליבוביץ שרגא פייבל
בשארי מתיתיהו   חביב אמנון   ליפקין מרדכי
ג'דה סעדיה סעיד   חובב עמישב   מזובר (אברמוביץ) פיגה צפורה
גבירץ נחמיה   חזי לוי אברהם   מזרחי בן ציון
גולדברג צבי הירש   חממי אברהם   מזרחי בנימין בני
גורה (גורן) ישראל לייב   חממי יצחק   מזרחי דוד