איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אליהו   גורה (גורן) ישראל לייב   חממי אברהם
אברמוב מיכאל   גורלסקי שמעון   חממי יצחק
אברמוביץ ישראל   גיסין אריה   חן טוב (חרשוכין) משה
אברמסון יונתן יונץ   גלוסקא נתנאל   טביב זכריה
אולדנפרב (רינגלר) טובה   דנציגר קרון יחיאל   יברבוים שמחה
אופנהיימר (פירסט) ברטה   הוברמן מרדכי מודי   יהוד אברהם
איטקין ישראל   היין צבי   יושע שמואל
אייזן יוסף   הלוי אהרון   יזרעאל בן ציון
איצקוביץ שמואל   הלוי יוסף   יעקובי נחמיה
אלון (קליבנסקי) מודי   ויזלטיר יואל   כהן מאיר
אריה שמואל   וייסבורד שלמה   כהן ארזי עובדיה
ארליך יצחק   ויליניץ שלמה   כרובי (קפוסטה) אליהו
בן יהודה אבנר   וינטר חיים   לאונר דן
בנארי שלמה   וינלגר צבי   לוין אלישע
בר דיין (זוסמן) דבורה   זיבלין אהרון   ליבוביץ אמנון
ברינקר אהרון אליעזר   זיבלין יוכבד   ליבוביץ צפורה
בשארי מתיתיהו   זמסקי ישעיהו   ליבוביץ שרגא פייבל
ג'דה סעדיה סעיד   חביב אמנון   ליפקין מרדכי
גבירץ נחמיה   חובב עמישב   מזובר (אברמוביץ) פיגה צפורה
גולדברג צבי הירש   חזי לוי אברהם   מזרחי בן ציון