איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מייטליס יוסף   פלדקליין אברהם   קניג עמנואל
מימון יעקב   פפירמייסטר מרים לאה   קנר (גולדשטיין) טוני יונה
מימון ציניה   פפירמייסטר שמעון   קפלון עודד
מיצמכר אנשל אשר   פרידמן יצחק   קפלן ברוך יוסף
מיצמכר יצחק   פרימן (טלר) חנה   קרויזמן אריה
מירוני (מירנסקי) משה   פרימן שמואל   קרצ'בסקי דניאל
מרשנד (גולדשמיט) לינה   ציברסקי בלהה   רוזנברג (מרגרטה) מיה
נורדשטיין אלכסנדר   ציגלרויט אמנון   רוזנמן אליעזר
נימקובסקי מנחם   ציטרינובסקי חנה   רוזנפלד יחיאל
סולימן יוכבד   צימלגיסר אשר   רינגר (כץ) לאה
סולימן ציון   קויפמן (קאופמן) פנחס   שטאל זאב
סלומון משה   קויפמן שמואל   שקולר רחל
עוגן (עוג'ן) מאיר   קומרצ'רו אליהו   שרמן אהרון אהרל'ה
עומסי זכריה   קוסובסקי עוזי עוזר   שרף חיים
עוקשי (גריידי) אליעזר יוסף   קירז'נר חיים   שרשבסקי שמואל
פדרמן פנינה   קליינרד צבי הרשל    
פולני יהודה   קלימקר יוסי