איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מייטליס יוסף   פולני יהודה   קליינרד צבי הרשל
מימון יעקב   פלדקליין אברהם   קלימקר יוסי
מימון ציניה   פפירמייסטר מרים לאה   קניג עמנואל
מיצמכר אנשל אשר   פפירמייסטר שמעון   קנר (גולדשטיין) טוני יונה
מיצמכר יצחק   פרידמן יצחק   קפלון עודד
מירוני (מירנסקי) משה   פרימן (טלר) חנה   קפלן ברוך יוסף
מרשנד (גולדשמיט) לינה   פרימן שמואל   קרויזמן אריה
נורדשטיין אלכסנדר   ציברסקי בלהה   קרצ'בסקי דניאל
נימקובסקי מנחם   ציגלרויט אמנון   רוזנברג (מרגרטה) מיה
סולימן יוכבד   ציטרינובסקי חנה   רוזנמן אליעזר
סולימן ציון   צימלגיסר אשר   רוזנפלד יחיאל
סלומון משה   קויפמן (קאופמן) פנחס   שטאל זאב
עוגן (עוג'ן) מאיר   קויפמן שמואל   שקולר רחל
עומסי זכריה   קומרצ'רו אליהו   שרמן אהרון אהרל'ה
עוקשי (גריידי) אליעזר יוסף   קוסובסקי עוזי עוזר   שרף חיים
פדרמן פנינה   קירז'נר חיים   שרשבסקי שמואל