איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אריה ליב   ויסברג אפרים   סמיד (סמיאטיצקי) מרדכי
אנוקוב תמר   זאיק יעקב   פינקלשטין (חיסין) דבורה
בסקינד רחל   זוסמן (לוין) אלכסנדרה סאשה   פישלזון (חודורובסקי) הדסה
בקר פרידה   טביב סאלחה שרה   קויפמן (לוריא) חנה
ברליאנד יצחק   טביב סעדיה   קוצ'רסקי נחום
גולדמן צבי ג'ינגי   יאפו פסח   קזושנר אהרון
גינזבורג (פרימן) שרה   יודילוביץ שאול   רטנר אופירה
גלוסקין זאב   ילובסקי בנימין   רטנר (פרימן) רחל
הופנקו משה   לוקשין (אברהמי) דב   שליט (אופנשטדט) חיה פאני
הייפרט פרדיננד   מאירוביץ מנשה   שמואלי (פלחוביץ) שמואל
הלוי (זאקס) ברכה צפורה   מימון (אלדהוד) סולטנה   שפירא ניסן
וייסל (ויס) שלום שכנא   מלחן (עראמי) מרים