איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אריה ליב   ויסברג אפרים   פינקלשטין (חיסין) דבורה
אנוקוב תמר   זאיק יעקב   פישלזון (חודורובסקי) הדסה
בסקינד רחל   זוסמן (לוין) אלכסנדרה סאשה   קויפמן (לוריא) חנה
בקר פרידה   טביב סאלחה שרה   קוצ'רסקי נחום
ברליאנד יצחק   טביב סעדיה   קזושנר אהרון
גולדמן צבי ג'ינגי   יאפו פסח   רטנר אופירה
גינזבורג (פרימן) שרה   יודילוביץ שאול   רטנר (פרימן) רחל
גלוסקין זאב   ילובסקי בנימין   שליט (אופנשטדט) חיה פאני
הופנקו משה   לוקשין (אברהמי) דב   שמואלי (פלחוביץ) שמואל
הייפרט פרדיננד   מאירוביץ מנשה   שפירא ניסן
הלוי (זאקס) ברכה צפורה   מימון (אלדהוד) סולטנה    
וייסל (ויס) שלום שכנא   סמיד (סמיאטיצקי) מרדכי