איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי אליהו   דברה אבטליון   סיטקוב יששכר
אפשטיין טובה גרטרוד   דייויס אליהו אליאס   פירסט קורט
אפשטיין יעקב   ורהפטיג (מושין) סלווה   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
בוזלי יוסף   זלצמן אהרון   קרישבסקי אזרחי מרדכי
בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   חביב לובמן (בוריס) דב אברהם   קרניאל (לובמן) אידה יהודית
בן יהודה (יונס) חמדה   יפה זוהר   רוזנטהל ראובן רוברט
בעדני (בן יוסף) עמרם   ירושלמי צבי   רוכמוטר הרי
ברון אברהם   כהן זכריה   שוסהיים משה אליהו
גדסי ראומה   כהן (עראקי) חבקוק   שטראוס ליאופולד שמעיה-אריה
גולדין (אלברשטדלר) לאה   כהן (פפירמייסטר) מיניה   שיף מאיר
גולדנזון יגאל   לובמן חביב רבקה   שמורק ליבה
גינדי יצחק   מינץ (הוברבנד) חיה פייגה   תמיר (טיטינשניידר) עקיבא
גיסין (קאניסטרום) רבקה   מלחן עובדיה    
גרשט חנוך   נוימן עזרא