איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלתר (פיינברג) שרה בילה   זוסמנוביץ מרדכי   מייזל (הירשפלד) רחל
ביצ'יק אלחנן   זטוצקי (רוז'נסקי) הדסה   מילמן (כרנר קרנר חרסון) מלכה
בליצשטיין פרידה   זיגר אריה לייב   מרקוס יוסף אהרון
ברונשטיין (פרס) חיה   חזין אליהו   קויפמן ינטה
גולני (יגולניצר) יצחק אברהם   יאבו נתן   קושניר שמואל
גורדון (זעמיל) רייזל שושנה   יאפו (פדובה) גולדה   קזושנר פסח
גיסין אריה אקי   יוניש שולמית   שטוקהמר אבנר מנחם
הדה (זימבלינגר) ברטה   ים שחור (צרמנוביץ) אברהם   שרף יחזקאל
ויגודסקי פניה   ליטוינסקי מוריס משה