איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי מרדכי יעקב   זק (פידלמן) נחמה חומה   ניצן (גולדברג) ראובן
אייזן אריה   חומה (הירשפלד) בתיה רבקה   סגל ראובן
אלכמיסטר יצחק ישעיהו   חיטרוש האדיה   סיבהי שלום
ארנהיים (אהרונסון) צ'רלס דוד בנימין   חממי עזרא   סלומון זליג
בורלא רם   טיכו (הלל) חנה   סלומון (שכטר) שרה
בכר (אריה) אסתר   יצחקי מרים   ענטר מזל
ברליאנד (קרישבסקי) אסתר   כהן יאיר   פישלזון שמואל
ברשבסקי (גולדברגר) שרה   כהן (ברלניצקי, מדליה) מרים מניה מלכה   פליגלמן משולם זוסיה
גוטמן (דיניץ) רחל   כהן (פרוסקורובסקי) פנינה פעריל   צוזמר (צאזמרי) יצחק
גלזר זוסיה   כהנא בנימין   קרוק יהושע
גניס זאב וולודיה   כוהנסקי מיכאל   רוזנוביץ אלקה
דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה   לבנטל אברהם   שביט (פיבישוביץ) גרשון
דוקמן בנימין   לוין אשר   שטמפפר שלמה
ויס (גולדבלט) גוטל טובה   ליטוינסקי ריימונד   שמוטקין (רודניה) דבורה
ויסמן יעקב   ליפשיץ שלמה לייב   שמעוני (שמעונוביץ) דוד
ורש (טרייהפט) יהודית   לפידות שלמה   שפייר לודוויג
זהבי (גוטנסקי) אסתר   מדליה (הולצר) רות    
זוסמן איתן   מלניק שיינה שושנה