איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוליבנבוים (כהן) מרים   וישנבסקי הינדה   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל
אפרתי (גדסי) מנחם   זטוצקי יעקב   פז (פינצ'בסקי) אהרון
אתיאל איטה   זלינגר ברכה ברטה   פרידריך ישעיהו
בית הלחמי עטרה   חג'בי (מדמוני) סעדה ידידה   צוקרמן (חנקין) רבקה
בלקינד (קריינין) דובה דופינה   חזין דוד   צנזור אמיל עמנואל
בן דוד מנחם   חסל גדעון   קולדין (גרינבלט) שרה
ברויטמן חנה   טויבר נחמן   קטוביץ צבי
גולדשטיין (אברמוביץ) דינה   יודילוביץ (לונרד) הדסה   קלדרון אהרון
גינזבורג בן ציון ירחמיאל   כהנוב שמעון   קלס חיים
גרפינקל ז'ק יעקב   כמוס (טביב) נעמה נעמי   קניג (חנקין) רוזה
גרשונוביץ חיים   לוי יוסף   רגבי (רוגובסקי) מיכאל
דומבק ראובן   ליבונטין משולם   רובשקין שלמה
דמארי יחיא זכריה   לנגר גוב דניאל   רופמן (אלכמיסטר) חיה
הולצר פנחס פאול   מדליה (שפרן) ליבה   רסינסקי דב
הלוי (גילביץ) אברהם   מימון יפה ג'מילה   שלמה אורנשטיין
הלוי (הלוית דונסקי) בתיה   נחמיאס אברהם   שניידרמן שלמה
וייסל (לובמן) פייגה צפורה   ניימן (קוצ'רסקי) ברכה    
ויצמן יחיאל   סדומסקי נחום