איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוליבנבוים (כהן) מרים   ויצמן יחיאל   ניימן (קוצ'רסקי) ברכה
אפרתי (גדסי) מנחם   וישנבסקי הינדה   סדומסקי נחום
אתיאל איטה   זטוצקי יעקב   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל
בית הלחמי עטרה   זלינגר ברכה ברטה   פז (פינצ'בסקי) אהרון
בלקינד (קריינין) דובה דופינה   חג'בי (מדמוני) סעדה ידידה   פרידריך ישעיהו
בן דוד מנחם   חזין דוד   צוקרמן (חנקין) רבקה
ברויטמן חנה   חסל גדעון   צנזור אמיל עמנואל
גולדשטיין (אברמוביץ) דינה   טויבר נחמן   קולדין (גרינבלט) שרה
גינזבורג בן ציון ירחמיאל   יודילוביץ (לונרד) הדסה   קטוביץ צבי
גרפינקל ז'ק יעקב   כהנוב שמעון   קלס חיים
גרשונוביץ חיים   כמוס (טביב) נעמה נעמי   קניג (חנקין) רוזה
דומבק ראובן   לוי יוסף   רגבי (רוגובסקי) מיכאל
דמארי יחיא זכריה   ליבונטין משולם   רובשקין שלמה
הולצר פנחס פאול   לנגר גוב דניאל   רופמן (אלכמיסטר) חיה
הלוי (גילביץ) אברהם   מדליה (שפרן) ליבה   רסינסקי דב
הלוי (הלוית דונסקי) בתיה   מימון יפה ג'מילה   שלמה אורנשטיין
וייסל (לובמן) פייגה צפורה   נחמיאס אברהם   שניידרמן שלמה