איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוליבנבוים (כהן) מרים   וייסל (לובמן) פייגה צפורה   מימון יפה ג'מילה
אפרתי (גדסי) מנחם   ויצמן יחיאל   נחמיאס אברהם
אתיאל איטה   וישנבסקי הינדה   ניימן (קוצ'רסקי) ברכה
בית הלחמי עטרה   זטוצקי יעקב   סדומסקי נחום
בלקינד (קריינין) דובה דופינה   זלינגר ברכה ברטה   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל
בן דוד מנחם   חג'בי (מדמוני) סעדה ידידה   פז (פינצ'בסקי) אהרון
ברויטמן חנה   חזין דוד   פרידריך ישעיהו
גולדשטיין (אברמוביץ) דינה   חסל גדעון   צוקרמן (חנקין) רבקה
גינזבורג בן ציון ירחמיאל   טויבר נחמן   קולדין (גרינבלט) שרה
גרפינקל ז'ק יעקב   יודילוביץ (לונרד) הדסה   קטוביץ צבי
גרשונוביץ חיים   כהנוב שמעון   קלס חיים
דומבק ראובן   כמוס (טביב) נעמה נעמי   קניג (חנקין) רוזה
דמארי יחיא זכריה   לוי יוסף   רגבי (רוגובסקי) מיכאל
הולצר פנחס פאול   ליבונטין משולם   רובשקין שלמה
הלוי (גילביץ) אברהם   לנגר גוב דניאל   רופמן (אלכמיסטר) חיה
הלוי (הלוית דונסקי) בתיה   מדליה (שפרן) ליבה   רסינסקי דב