איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   הימן אליהו   צוקרמן יהודה
אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   הימן (אופנהיים) צפורה   צוקרמן יואב
אוניקובר חיים   וולפרט (מרקוס) בתיה ליבה   צמרי (וולובלסקי) איסר
איכילוב משה   ויטורז' משה   קום בן ציון
בירנבוים יוסף   וינוקור (שפיטלניק) תרצה   קימל נתן טוני
בלוך (ברויזמן) נחמה   וישנבסקי מאיר   קירז'נר (בוכמן) יפה
בן ארצי (תורכי) משה   חבקין (סקסונוב) חיה אלתה   קלימקר (רוזן) פנינה
בן ברק (גולני) מכבית   יוסיפון (גורלניק) מניה   קנר אהרון
בן כהן (פריזנט) צבי   יעקובי יחזקאל   רוחימוביץ מלכה
בן עמי (יודילוביץ) חירם   כהן גדליהו   רון מלכה
ברון רבקה   כצלר יעקב   רפפורט (אושרוב) שרה
גדסי (בן ראובן) אפרים   מזל (נמנוירט) חוה אוה   שוחט אהרון
גלוברמן (גוטרמן) הדסה   מרקוביץ (ברקוביץ) רחל   שולמן יהודה
דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל   פאפו מאיר מוריס   שלינגבוים יהושע
דויטש מרים   פוחצ'בסקי חיים   שניפר (תמרלין) צפורה
דנקנר (זוסמן) אינס מאירה   פירסט (מישל) יוליה   שפירא צבי
הורביץ (בנינסון) לאה   פסלר אברהם