איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   הימן (אופנהיים) צפורה   צוקרמן יהודה
אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   וולפרט (מרקוס) בתיה ליבה   צוקרמן יואב
אוניקובר חיים   ויטורז' משה   צמרי (וולובלסקי) איסר
איכילוב משה   וילסון (וישיניצקי) שמואל נתן   קום בן ציון
בירנבוים יוסף   וינוקור (שפיטלניק) תרצה   קימל נתן טוני
בלוך (ברויזמן) נחמה   וישנבסקי מאיר   קירז'נר (בוכמן) יפה
בן ארצי (תורכי) משה   חבקין (סקסונוב) חיה אלתה   קלימקר (רוזן) פנינה
בן ברק (גולני) מכבית   יוסיפון (גורלניק) מניה   קנר אהרון
בן כהן (פריזנט) צבי   יעקובי יחזקאל   רוחימוביץ מלכה
בן עמי (יודילוביץ) חירם   כהן גדליהו   רון מלכה
ברון רבקה   כצלר יעקב   רפפורט (אושרוב) שרה
גדסי (בן ראובן) אפרים   מזל (נמנוירט) חוה אוה   שוחט אהרון
גלוברמן (גוטרמן) הדסה   מרקוביץ (ברקוביץ) רחל   שולמן יהודה
דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל   פאפו מאיר מוריס   שלינגבוים יהושע
דויטש מרים   פדרליין אהרון   שניפר (תמרלין) צפורה
דנקנר (זוסמן) אינס מאירה   פוחצ'בסקי חיים   שפירא צבי
הורביץ (בנינסון) לאה   פירסט (מישל) יוליה    
הימן אליהו   פסלר אברהם