איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוירבך מנחם   וויין (רוזין) עליזה   סולימן דוד
אולינקי יצחק   וילנר (וילנאי) יונה זאב   סלומון (לובמן) דינה
אלבר (ברגר) גרשון   וילסון (אברוטין) מניה   ספקטור (בקר) שרה
אנגלברג (פרידמן) מרים   וילסון (וישיניצקי) שמואל נתן   פיס (מרקוביץ) מרים
בורלא חיים   וינדמן זאב ולודיה   פלדמן יוסף יעקב
בקר יעקב   וינצויג רפאל   פניק דוד
ברוך יצחק   וינר רודולף   פרימן (מנדלינו) עמליה
ברלין אליהו   חנקין (גלזר) יהודית   צ'רנוב אריה ליאון
ברניצקי (זלטורוב) חנה   טורקיה בתיה   צוקרמן ברכה
ברקוביץ אליהו   ינובסקי חיים עוזר   קויפמן שבתאי
ברשבסקי שלמה   כהנא (בלקינד) מרים   קרויטרו (קרויטורו) חנה
גולדין נחמה   כץ (סופר) אהובה   קרישבסקי (סוברה) פאני מייסיס
גולדנברג בנימין   לוין יוסף   קרנר (לואיס) לייב
גונדלמן אברהם   לפידות (לפידוס) טוביה   רוזין זלמן לוי
הוברמן רות   מאירוביץ (אברמוביץ) מרים   רוזן אדם
הורוויץ (הורביץ) רבקה   מבורך (אוסטרובסקי) משה   שור ויליאם פול
הלמן מנדל מנחם   מלמוד יששכר שוכר   שורץ (הירשפלד) איטה אסתר
הס נירה   נהמי יחיא זכריה   שינדלר בריינה ברוריה