איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב נפתלי   זקס (אלכמיסטר) בריינדל   ניימן מתתיהו
אברמסון משה   טביב אברהם   סגל (לובמן) רבקה
אוברלנדר מיכאל   טויבר (בון גרינשטיין) רחל   סטרוד (לובמן) שרה
אושדי יהוד (שרעבי) רחל   טוליפמן (דיקלמן) שבע   פרסוב (הולמן) פועה
אקוה (אכואע) דוד   טרגן מנשה   קדישמן (פרידמן) רחל צביה
בלכר איתן   יזרסקי יוסף   קולדר אריה
ברק דוד   ישראלסקי אייזיק   קלס רטנר שרה לאה
גולדמן (פוזנר) נחה ויטה   לבוק (שניפר) רבקה   קרן משה
גולינקין מרדכי   לוין (פופקו) שרה   רפפורט (וינברג) תמרה
הלוי קראוני מחלי   לוקשין (בלוך) רחל   שטוקהמר יהושע
הלל יצחק   מונק ריכרד   שלוש (ברלין) נינה
וייס ריכרד   מזרחי חמדה   שפירא יעקב
וינצויג סרג'   מימון (גפלה) בן צדוק   שקולניק בן ציון
זאיק לאה לייקה   מרקוס ארנולד אהרון זליג   שרעבי יוסף
זוסמן יונה יענטי   נובופרוצקי ישראל   שרעבי מרים
זיגר (הורוביץ) ימימה   נוימן בנימין