איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי מנחם   חנקין תנחום   מרקוס ויליאם
אליזוב (שווילי) לובה   טרטקוב (אברמסון) צפורה   סגל חיים יהודה
אנטין יהושע   יאבו יוסף   סיגלר חוה
בוכסטר נתן   ידידיה צבי   סימן טוב רפאל
בקר אליעזר   ידלין נפתלי   סמואל אדית
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   יודלביץ אברהם   עוקשי זכריה
ברס יעקב   יודלביץ (שפירא) מרים   עץ הדר (כץ) אסתר
ברשבסקי נפתלי   ילובסקי אדם   פאפו (רוזנטל) לאה
גורדון (דובניקוב) יהודית   יעקובי חוה   פינברג מרקוס
גלעדי דליה   יעקובי שאול   פלברט סולומון שלום
גרא (אלטשולר) יהודית   יעקובי (גרשבנה) שינדל   פרידמן ניסן
גרינברג ברוך   יפה שי   צוקרמן (ברגר) מינה
הימן (פרידינוב) לאה   כדריה (עבאדי) שרה   צליל שלמה
וולקוביץ איצו יצחק   כהן (ברדן) ברוריה בריינה   צלליכין (מוסאיוף) חנה
וייס אליהו   כרמל אורי   קארש יהודה
וינר שרגא   לוינסון אהרון   קורן ישעיהו
ויסבורד בוריס   לונדון (הורביץ) רוזה שושנה   קטוביץ מיכאל
וישקין צילה   לרר (זלמנסון) יעל   קלדרון (לונדון) רחל
זית (ז'יטובצקי, זשיטובצקי) צבי   מאירוביץ עזרא   קלדרון (ורון) רחל
חדד צדוק   מזרחי (קינדיל) שרה זוהרה   קרני (סלביטקר) יפה