איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איכילוב (זינגר) איטה   ולד אליעזר   מוסאל אברהם
בארי (מרעשלי) גרציה   זוסמן (יודלביץ) הדסה   מושין שמואל
באשר (אפרים) ניסים   זיכל צבי   מילר אלימלך
בלוך אברהם אליעזר   זלינגר שמואל   מכנס (גיסין) אפרת
בלומשטיין (שניפר) ורה   זמסקי (גרינבלט) זיסל נעמי   מרגלית (זלנפרוינד) יהודית יטי
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   חרובי (בוקסר) שמואל   נובופרוצקי בנימין
בנימין נסים   טויבר (פופקין) גנסיה   סגל מרדכי יואל
בקר יהודה   טולקובסקי שמואל   סיגלר מרקו מרדכי
ברוק חיים שאול   יואל אפרים תאודור   סנדיק (גורדון) דבורה
גינצבורג (גינזבורג) זאב   ימשון (נובומיסט) אסתר   עוג'ן סעדיה
גלוברמן אהרן   ינובסקי (מזובסקי) אייגה עינת   פאר (רייסנר) יהודית
גפני (וישינקר) הרצל   יעקובי (בן יהודה) אסתר   פינברג דניאל
דה לרמינא (וינצויג) מתילדה מלכה   יעקובי (ורשאואר) הרטה   פינקלשטין ישראל
הורביץ דוד   יערי (ון-דר-וולדה) שמואל (סמי)   פינשטיין חנניה
היילישר מנחם   כהן (בלומברג) צפורה   פישר (מילנרסקי) רחל
הימן ישראל   כהנוב יעקב   פלץ אסתר
ווטרמן אליהו   כהנוב שמואל   פרוס (פרוסקורובסקי) יהודה
וינברג אלחנן   כהנר (ורשבסקי) רחל   פרשקובסקי שאול
וינטר עודד   לוין מיכאל   קגן אידל
וישקין שמואל   לזנגה מרדכי דב   קויפמן זליג