איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קוצ'רסקי (מולר) שושנה   קרניאל חגי   שיין מקס מרדכי
קירז'נר (סופמן) חסיה   קרסו (שליט) שפרה שיינע   שלוש משה
קליביצקי שאול זאב   רז (גרשוביץ) חיה   שמש (פוסיצ'לסקי) אנט
קלמוביץ גד גודל   שובלי שמעון   שפינר עמרם
קלעי (עץ הדר) דינה   שורר חיים