איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קליביצקי שאול זאב   קרסו (שליט) שפרה שיינע   שיין מקס מרדכי
קלמוביץ גד גודל   רז (גרשוביץ) חיה   שלוש משה
קלעי (עץ הדר) דינה   שובלי שמעון   שמש (פוסיצ'לסקי) אנט
קרניאל חגי   שורר חיים   שפינר עמרם