איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (לייבל) רחל   דודיס פנחס   טביב שלום
אהרוני (אהרונובסקי) אריה ישראל   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה   טגרט ג'ון
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   הובר סעדיה   טלר חוה
אופנהיים סלה   הורביץ אבינועם   טרויבה רחל
אופנהיים שמואל צבי   הורביץ (ליבונטין) פנינה   יהוד יחיא
אלוני (בוברובסקי) לאה   הורביץ (קרישבסקי) רבקה   יודילוביץ אריה
אליזוב מיכאל   הייפרט (באומן) לאה אילזה   ילובסקי יעקב
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   הלוי (גורדון) דינה   ימפולסקי (כגן) פניה צפורה
ביגלמן (בזר) צפורה   הלפרין (גרינשפון) ג'ניה   יפה ירחמיאל
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   הלפרין יוסף   כהן אליהו אלי
בלוך אהרון   המאירי (אברמוביץ) שרה   כהן ארזי (מזרחי) ויקטוריה
בראון (סקוהוף) יהודית סופי   ויינשטיין אברהם   כנפי (קרילובצקי) בן ציון
ברכמן יעקב   ולד יחיאל   מאייר (פרבר) שפרה סופי
גורה (פקר) שושנה   ורשביאק אברהם   מאירוביץ נחמיה
גורלסקי (אייזנרוביץ', גורלסקה) חנה   זוסמן (פרוסקובר) שרה   מוזס (אלכמיסטר) לאה
גטניו (קלדרון) פרחיה   זיגר (שמוליצנסקי) ברטה בתיה   מילר ישעיהו שייקה
גילר צבי   חזין לילי   מימון אליהו
גינזבורג (גינצבורג) בצלאל   חינקין (בלומין) חיה שרה   מירנסקי (ברוש) צפורה
גלין ג'ורג'   חיסין (חשין) יצחק   מלכין אלכסנדר
גרשברג (צלליכין) אלישבע   טביב ימימה   נפולסקי יוסף