איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (לייבל) רחל   דודיס פנחס   טביב ימימה
אהרוני (אהרונובסקי) אריה ישראל   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה   טביב שלום
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   הובר סעדיה   טגרט ג'ון
אופנהיים סלה   הורביץ אבינועם   טלר חוה
אופנהיים שמואל צבי   הורביץ (ליבונטין) פנינה   טרויבה רחל
אלוני (בוברובסקי) לאה   הורביץ (קרישבסקי) רבקה   יהוד יחיא
אליזוב מיכאל   הייפרט (באומן) לאה אילזה   יודילוביץ אריה
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   הלוי (גורדון) דינה   ילובסקי יעקב
ביגלמן (בזר) צפורה   הלפרין (גרינשפון) ג'ניה   ימפולסקי (כגן) פניה צפורה
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   הלפרין יוסף   יפה ירחמיאל
בלוך אהרון   המאירי (אברמוביץ) שרה   כהן אליהו אלי
בראון (סקוהוף) יהודית סופי   הנוך (וייס) מרגרטה מרגלית   כהן ארזי (מזרחי) ויקטוריה
ברכמן יעקב   ויינשטיין אברהם   כנפי (קרילובצקי) בן ציון
גורה (פקר) שושנה   ולד יחיאל   מאייר (פרבר) שפרה סופי
גורלסקי (אייזנרוביץ', גורלסקה) חנה   ורשביאק אברהם   מאירוביץ נחמיה
גטניו (קלדרון) פרחיה   זוסמן (פרוסקובר) שרה   מוזס (אלכמיסטר) לאה
גילר צבי   זיגר (שמוליצנסקי) ברטה בתיה   מילר ישעיהו שייקה
גינזבורג (גינצבורג) בצלאל   חזין לילי   מימון אליהו
גלין ג'ורג'   חינקין (בלומין) חיה שרה   מירנסקי (ברוש) צפורה
גרשברג (צלליכין) אלישבע   חיסין (חשין) יצחק   מלכין אלכסנדר