איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (לייבל) רחל   דודיס פנחס   טביב שלום
אהרוני (אהרונובסקי) אריה ישראל   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה   טגרט ג'ון
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   הובר סעדיה   טלר חוה
אופנהיים סלה   הורביץ אבינועם   טרויבה רחל
אופנהיים שמואל צבי   הורביץ (ליבונטין) פנינה   יהוד יחיא
אלוני (בוברובסקי) לאה   הורביץ (קרישבסקי) רבקה   יודילוביץ אריה
אליזוב מיכאל   הייפרט (באומן) לאה אילזה   ילובסקי יעקב
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   הלוי (גורדון) דינה   ימפולסקי (כגן) פניה צפורה
ביגלמן (בזר) צפורה   הלפרין (גרינשפון) ג'ניה   יפה ירחמיאל
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   הלפרין יוסף   כהן אליהו אלי
בלוך אהרון   המאירי (אברמוביץ) שרה   מאייר (פרבר) שפרה סופי
בראון (סקוהוף) יהודית סופי   ויינשטיין אברהם   מאירוביץ נחמיה
ברכמן יעקב   ולד יחיאל   מוזס (אלכמיסטר) לאה
גורה (פקר) שושנה   ורשביאק אברהם   מילר ישעיהו שייקה
גורלסקי (אייזנרוביץ', גורלסקה) חנה   זוסמן (פרוסקובר) שרה   מימון אליהו
גטניו (קלדרון) פרחיה   זיגר (שמוליצנסקי) ברטה בתיה   מירנסקי (ברוש) צפורה
גילר צבי   חזין לילי   מלכין אלכסנדר
גינזבורג (גינצבורג) בצלאל   חינקין (בלומין) חיה שרה   נפולסקי יוסף
גלין ג'ורג'   חיסין (חשין) יצחק   סגל (וכסלר) בת שבע
גרשברג (צלליכין) אלישבע   טביב ימימה   סופר יעקב