איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סגל (וכסלר) בת שבע   פרשקובסקי שושנה   רוזנבליט (שטרן) חנה אנה
סופר יעקב   צ'רנוב מתתיהו מקס   רוטנברג משה
סלובוצקי אגון יהושע   צוקרמן עשהאל   שוב (סגל) בלהה
סלומון (שכטר) רבקה   קויפמן אהרון   שוחט משה דב
פוחצ'בסקי עשהאל   קורנאן איזי   שטאל (יודלביץ) דבורה
פולני יחיאל   קמניצר קורט   שילוני (רפפורט) יהודית
פיס דוד   קריצמן (שטיינמן) שולה   שלח (שולוחוביץ) חיים
פלדמן (בלומברג) חיה   רביוב גבריאל   שלמון (סלומון) אברהם
פרשקובסקי (קפלן) מאשה   רוזין (רוזן) שושנה   שני (פרידברג) דן