איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
נפולסקי יוסף   פרשקובסקי (קפלן) מאשה   רוזנבליט (שטרן) חנה אנה
סגל (וכסלר) בת שבע   פרשקובסקי שושנה   רוטנברג משה
סופר יעקב   צ'רנוב מתתיהו מקס   שוב (סגל) בלהה
סלובוצקי אגון יהושע   צוקרמן עשהאל   שוחט משה דב
סלומון (שכטר) רבקה   קויפמן אהרון   שטאל (יודלביץ) דבורה
פוחצ'בסקי עשהאל   קורנאן איזי   שילוני (רפפורט) יהודית
פולני יחיאל   קמניצר קורט   שלח (שולוחוביץ) חיים
פולשטינסקי לאה   קריצמן (שטיינמן) שולה   שלמון (סלומון) אברהם
פיס דוד   רביוב גבריאל   שני (פרידברג) דן
פלדמן (בלומברג) חיה   רוזין (רוזן) שושנה