איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך משה   ברנשטיין פיליפ   ינובסקי (מלניצקי) נחמה
אברוצקי ערן   גוטפרוינד אברהם אלברט   יפת (שיינס) משה
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   גולדמן מוריס   כהן עמנואל מנו
אוניקובר חנה   גולדשטיין עמנואל   לבנטל (צימבלר) פרומיט
איילי עפר   גור אריה דוד   לובמון (לובמן) אברהם
איל מנחם   גורן ארז   לוי זכריה
איל (רובשקין) משה מישקה   גל איתן   לוי מאיר משה
איתן חנן   גלויבמן מרדכי   לויוס (לוין) אספירה פירה
אפרים שאול   גרשוני (גרשונוביץ) מקס   לנגר אברהם
ארבל (מאירוביץ) לאה   דומבק זלמן   לנדקר (נויברגר) הדויג
אריה רפאל   דנציגר קרון יעקב נחום   מגר (גלזר) אביבה
אריה שרה סלינה   דשבסקי (גולחוי) נסיה   מזרחי צדוק
ארליך יוסף   הוברמן שלמה   מילר (לנצביצקי) רחל
בודניק בלה   הלוי (לוי כמוס) סעדיה   מימון אורי
בלייר זונדל   וינברג חנה   מירון (ברקוביץ) סיביל
בן דוד יוסף   זוסמן עזרא   מלכוב שמואל מוליק
בן-בסט בנימין   זיגר סמי שמואל   מרימס דב
בר און דרור   זיגר שלמה   סימנסקי (בלוג) יהודית אדית
ברניצקי (זיגר) העני הניה   חדד (מחפוד) שרה זירה   סלובוצקי (לוין) פניה צפורה
ברנשטיין אליעזר   טאובר אמה   פובימברובסקי (טופורובסקי) בילה