איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   הלל (פרידלנד) שרה   כהן יונה
אברמוביץ משה   הנדלר דוד שלמה   כרסנתי (קוקיה) שרינה
אהרוני (זאוברמן) מירה   וולובלסקי ישראל   לבנטל צפורה
אהרוני (כהן) מרים   וילנר יהודה   ליבונטין מרדכי
איזקסון צבי   וינר (מילר) אסתר העטיל   לנדה מנחם
אלוני (דובין) דב   וינר יורם   מאירוביץ בר כוכבא
אלחננוף אליעזר   וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   מוזס משה
אנוקוב יחזקאל   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   מטמן כהן אברהם
ארבל (איידלננט) בן ציון   חבקין אבשלום   מטמן כהן (הנדלהיים) תהילה
בנארי מתתיהו   חיימוביץ (רוזנהולץ) רחל   מינץ אהרון אריה
בקר שמואל   טביב יעקב   מינקוב (רוזנקביץ) הניה
ברניצקי ליאת   טויבר יחיאל   מינקוב מיכאל
גדסי אפרים אפי   טיטלמן חיים   מנצור (יפת) רשל רחל
גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   יזהר (זוסמן) יהודית   מרקוביץ מנחם
גולדהנד צבי   ילובסקי גדעון   מרקוס פטר פרץ
גורדון לובה ליאו   ימפולר אריה אשר   נובופרוצקי (נרקונסקי) שרה
דימנט צבי   יעקבזון דורה   סגל (אנגלברג) חנה
היין זאב   יעקבזון (ליבונטין) רוזה שושנה   סוסלינסקי זליג
הימן משה   יצחקי (מרקוביץ) בת שבע   סיקוף אברהם זלמן
הירש משה מרטין   כדריה גרציה   סנה (וינברג) חנה ניוטה