איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פוקס אלימלך מקס   קלדרון (קמחי) בהירה   שיף ישורון
פכט שפרה   קררי (פורמן) אליעזר   שליטא נחמן
פרומקיס יעקב   ראם (כץ) מרים   שלינגבוים (קוטקובסקי) צפורה
צ'רנוב צבי   רוז'נסקי אברהם מיכל   שמאי חיה
ציפרמן (כדריה) אסתר   רוזין עמנואל   שניפר צבי
קאופטייל מיקי מנחם   רוזנשטיין יהודה   שק ישעיהו
קופ אריך יוסף   רוט מאירה   שרעבי שושנה
קוצ'רסקי דוד   שוסטר זלמן    
קזושנר טובה   שטינבך (בלומנר) אסנת מלכה מלווינה