איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   גניס (ליטבק) שושנה   ליברמן (בן הריאל) שולמית
אבירם (מזרחי) חיים   גרינברג (ביצ'יק) רחל   ליפשיץ אודי
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   הייפרט פאול   מאירוביץ אמילי
אברמוביץ יהושע   הלל (לוסטיג) רבקה   מדליה חנה
אוירבך (אויערבאך) משה   הרטמן מקס   מוגרבי יהודה
אוליבנבוים (ליפשיץ) הניה   וינברג ריבה   מזרחי (סולימן) שרה
איזנבנד ליאון יהודה   ויסמן (פיין) שולמית   מילר צבי
בוקס מיכאל   וקסלמן (פרנקל) חיה   מלמד מרדכי
בטלמן (קורפיסט) סופי   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   מן (יפה) לאה
בירגר שמריהו   חיסין ניוטה   מנדלבום שלמה
בלוך (פינברג) דורה   חרובי אבישי-ברוך   ניסימוב יאיר
בלומברג דוד   טביב רבקה רזקה   סלידוכין יהודה
בלומברג (רטנובסקי) חדוה   טלר שלום   סמואל הנס יוחנן
בלכר (קנטרוביץ דניאלי) חנה   טרכטנברג (יחיאלי) עזרא   סרולביץ אלכס
בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה   יושע (פרדו) אסתר   עוקשי (כהן) נעמה נעמי
גוטמן שמואל חיים   יעקובי (כהן) שמחה   פישלזון עזרא
גוטרמן יואל   כהן משה   צ'רנוב דורה
גלובצ'יק יעקב לייב   כהנובסקי אהרון   צמיר (צימרמן) אלימלך
גלוסקא (עוקשי) אסתר   כמוס (לוי) מלכה   קירז'נר יצחק
גליקמן (דיסקין) לובה טובה   לוינשטיין אוטו נפתלי   קפלן הלוי אליהו