איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   גליקמן (דיסקין) לובה טובה   כמוס (לוי) מלכה
אבירם (מזרחי) חיים   גניס (ליטבק) שושנה   לוינשטיין אוטו נפתלי
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   גרינברג נחמה   ליברמן (בן הריאל) שולמית
אברמוביץ יהושע   גרינברג (ביצ'יק) רחל   ליפשיץ אודי
אוירבך (אויערבאך) משה   הייפרט פאול   לישנסקי (ברושקובסקי) רבקה
אוליבנבוים (ליפשיץ) הניה   הלל (לוסטיג) רבקה   מאירוביץ אמילי
איזנבנד ליאון יהודה   הרטמן מקס   מדליה חנה
בוקס מיכאל   וינברג ריבה   מוגרבי יהודה
בטלמן (קורפיסט) סופי   ויסמן (פיין) שולמית   מזרחי (סולימן) שרה
בירגר שמריהו   וקסלמן (פרנקל) חיה   מילר צבי
בלוך (פינברג) דורה   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   מלמד מרדכי
בלומברג דוד   חיסין ניוטה   מן (יפה) לאה
בלומברג (רטנובסקי) חדוה   חרובי אבישי-ברוך   מנדלבום שלמה
בלכר (קנטרוביץ דניאלי) חנה   טביב רבקה רזקה   ניסימוב יאיר
בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה   טלר שלום   סלידוכין יהודה
בן הלל מנחם   טרכטנברג (יחיאלי) עזרא   סמואל הנס יוחנן
גוטמן שמואל חיים   יושע (פרדו) אסתר   סרולביץ אלכס
גוטרמן יואל   יעקובי (כהן) שמחה   עוקשי (כהן) נעמה נעמי
גלובצ'יק יעקב לייב   כהן משה   פישלזון עזרא
גלוסקא (עוקשי) אסתר   כהנובסקי אהרון   צ'רנוב דורה