איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   גניס (ליטבק) שושנה   ליפשיץ אודי
אבירם (מזרחי) חיים   גרינברג (ביצ'יק) רחל   מאירוביץ אמילי
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   הלל (לוסטיג) רבקה   מדליה חנה
אברמוביץ יהושע   הרטמן מקס   מוגרבי יהודה
אוירבך (אויערבאך) משה   וינברג ריבה   מזרחי (סולימן) שרה
אוליבנבוים (ליפשיץ) הניה   ויסמן (פיין) שולמית   מילר צבי
איזנבנד ליאון יהודה   וקסלמן (פרנקל) חיה   מלמד מרדכי
בוקס מיכאל   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   מן (יפה) לאה
בטלמן (קורפיסט) סופי   חיסין ניוטה   ניסימוב יאיר
בירגר שמריהו   חרובי אבישי-ברוך   סלידוכין יהודה
בלוך (פינברג) דורה   טביב רבקה רזקה   סמואל הנס יוחנן
בלומברג דוד   טלר שלום   סרולביץ אלכס
בלומברג (רטנובסקי) חדוה   טרכטנברג (יחיאלי) עזרא   עוקשי (כהן) נעמה נעמי
בלכר (קנטרוביץ דניאלי) חנה   יושע (פרדו) אסתר   פישלזון עזרא
בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה   יעקובי (כהן) שמחה   צ'רנוב דורה
גוטמן שמואל חיים   כהן משה   צמיר (צימרמן) אלימלך
גוטרמן יואל   כהנובסקי אהרון   קירז'נר יצחק
גלובצ'יק יעקב לייב   כמוס (לוי) מלכה   קפלן הלוי אליהו
גלוסקא (עוקשי) אסתר   לוינשטיין אוטו נפתלי   קריינין ג'נה הרץ
גליקמן (דיסקין) לובה טובה   ליברמן (בן הריאל) שולמית   קרנר (הלל) שרה