איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה רפאל חיים   וולפנזון דוד   מרקוס הרי צבי הירש
אבריצ'ר (שניאור) שרה   וילף אליעזר   משאט יהודה
אברמוב שלמה   וינשטיין אברהם   נגלר ראובן
אולינקי (שטימלר) אסתר   ויצברד אליפלט   סולימן (כהן) זהבה ג'ויה
אנוקוב דוד   זית (יפה) שרה   סיטקוב (טרכטנברג) חנה
אתיאל (היטעל) אריה ליב   חבלצקי יוסף   סלונים (שלאין) חנה
בולקינד אלחנן   חפץ ישראל   סלונים שניאור
ביץ יצחק   טומשין (בילר) נחמה   עומסי (בן שלום) עובדיה
בירגר (כהן) בריינה ברינדיל   טופורובסקי סליה   פינברג (כצלר) חנה
בלקינד ישי   טורנינסקי שמואל   פינס (רטנר) נעימה
בן יעקב (בסקינד) רוחמה   טפר (כץ) פרנה   פלסר (גוטפריד) שרה
ברונשטיין צבי   יזרעאל צבי   פרידמן צבי
ברניצקי יצחק   כהן (לוקשין) שרה   פרייזלר ליוש משה
ברקוביץ זאב   כהנר יוסף   צייזלר (רטר) עדה אדלה
בשויץ אהרון רוני   לבזובסקי יעקב   קאושנסקי (גרינשטיין) שרה
הולמן זיסל   לפידות אליעזר   קבשנבסקי חיים
הימן (הכהן) אסתר   מור (שוקלנדר) עדנה   קופ מרטס
הרפז עודד   מצקין אברהם   קורמן חיים
הרפז (פופל) שפרה   מרגלית (כהנא) אטיה   קחם יוסף
הרשקוביץ (גובר) שחורה   מרכס הנס יצחק   קרוין נפתלי