איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קופ מרטס   רוזנפלד (בלקן) רחל   רסינסקי (איזבצקי) פלה
קורמן חיים   רוטמן (כהן) נילי   רפפורט משה
קחם יוסף   רויטר ירחמיאל   שטורך אגון
קרוין נפתלי   ריינגולד משה   שטינמן דוד
רבינוביץ אליהו   רמתי (סדומסקי) אורה   שפר (פסלר) רותי