איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מנשירוב (ברויטמן) מרים   פרוסקובר ליב אריה   רובשקין הדסה
סגל (זלץ) בלהה   פרידמן (אנגלברג) שושנה   רוזיליו מאיר
סגל יושבעם   פרנקל יצחק   רוחה זהבה קזיל
סגל יחיאל   פרסוב אברהם   ריבלין ליפא
סגלוב מרדכי   ציגלרויט יעקב לייב   רייך רבקה
סולימן (אביוב) מרים   קולברג אליעזר   רייכהרט אליעזר אריך
עוקשי אבשלום   קלמפנר לוי   שאול שלמה
ענתבי דניאל   קלס ברוך   שינקמן משה
עפארי אבשלום   קפולסקי אריה לייב   שלנג צבי
פאר זלקינד   קפולסקי מלכה   שניצר מוריס
פוחצ'בסקי (וילסון) עדה עידה   קפלן משה   שפטל אריה
פידלמן אפרים פישל   קרון לובה אהובה   שפינר ריבה
פיכמן ישראל   קריצמן יוסף   שפירא שלמה
פישביין דב   קרצ'בסקי גרציה חנה   שפירא (גולדנברג) שרה
פרבר יעקב   רביוב שאול   שר רוברט אדוארד
פרומקיס (וילדר) שפרה   רובינשטיין מקס נתן   שרמן מוריס