איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סגל יחיאל   פרנקל יצחק   רוחה זהבה קזיל
סגלוב מרדכי   פרסוב אברהם   ריבלין ליפא
סולימן (אביוב) מרים   ציגלרויט יעקב לייב   רייך רבקה
עוקשי אבשלום   קולברג אליעזר   רייכהרט אליעזר אריך
ענתבי דניאל   קלמפנר לוי   שאול שלמה
עפארי אבשלום   קלס ברוך   שינקמן משה
פאר זלקינד   קפולסקי אריה לייב   שלנג צבי
פוחצ'בסקי (וילסון) עדה עידה   קפולסקי מלכה   שניצר מוריס
פידלמן אפרים פישל   קפלן משה   שפטל אריה
פיכמן ישראל   קרון לובה אהובה   שפינר ריבה
פישביין דב   קריצמן יוסף   שפירא שלמה
פלדמן אברהם   קרצ'בסקי גרציה חנה   שפירא (גולדנברג) שרה
פרבר יעקב   רביוב שאול   שר רוברט אדוארד
פרומקיס (וילדר) שפרה   רובינשטיין מקס נתן   שרמן מוריס
פרוסקובר ליב אריה   רובשקין הדסה    
פרידמן (אנגלברג) שושנה   רוזיליו מאיר