איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אלחננוב) יהודית   גולדשטיין אברהם   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון
אברמסון אידה   גינדי (כדריה) שרה   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר
אברמסון יעקב   גלזר (שלאך) אידה יהודית   וקסלר שלמה
איזלנד שלמה   גן (גולדשטיין) יהושע   זוסמן צבי
אליסון (מרקוביץ) שמעון   גרובס ישראל   זיפשטיין אלכסנדר
אנוקוב רבקה ריבה   גרינברג אלתר   זמסקי מאיר
אפשטיין (ויסמן) זיוה   גרצברג חיה   חודורוב שמחה
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   דגון (גולדשטיין) בלה   טבצ'ניק נח
ארנון (הרשקוביץ) זלפה   דודזון יואב   טוליפמן (זינגר) שפרה
בורק יוסף   דודזון מנחם   טפר אליעזר
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   דיין משה   יודילוביץ (שץ) ונדה
בן אליעזר יצחק   דייקן צבי הירש   ישראלי רוחמה
בן אריה משה   דיקמן ארתור אברהם   לבה (לוין) פלה צפורה
בן שמחון (עמיאל) שמחה   הברפלד אליעזר לצי   לוי ("פוטו לונטה") אגון יונה
בראון אברהם   הולצר רבקה   לוין (טויבר) אסתר
ברוש (קפיטולניק) פרידה   הורוביץ הר ציון אליהו   לוין יוסף
ברושה (הכהן) דינה   הכהן הלל   לוקשין (ברקוביץ, אברהמי) אפרת
ברמן הרי   הרשקוביץ אברהם   ליבונטין הלל
בשארי סעדיה   ויגלר מרדכי   ליבל דוד
גדסי טביב עליזה   וילבוש (פינברג) שושנה   ליפשיץ מתיתיהו