איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביצור (בילר) זהבה   ברדן מאיר ליב   זק אברהם
אגם (לוסטרניק) כלילה   ברויטמן משה   חרובי (בוקסר) רחל
אוברלנדר שרה   ברוך מזל   חרש ראובן
אולשן (אולשנסקי) יצחק   ברניצקי ריטה רחל   טלר משה
אוסטשינסקי אליקום   גוטמן בתיה בסי   יודילוביץ (ברלניצקי) יהודית
אורבך חיים   גלובצ'יק (ויס) צילה   ימשון (רובינשטיין) שרה
איילון (הירשליר) דוד חיים   גלזר שמואל   ינובסקי עמוס
אליסון יפה שיינה ג'ני   גלר ישראל   יעקובי אלעזר
אנגרט (אייזן) רותי   גרוסמן אריה   יעקובי בן ציון
בלוך יעקב   דורפגאר (ברנשטיין) שרה סיסי   כהן דוד
בלקינד מאירה   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר   כץ דוד
בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   הולצר ארנסטינה   לסט משה פרידריך
בן דור יעקב   הופ מרים   מדליה יונה
בן נסים שרה   הורביץ הרצל   מדליה נחום
בן עוזיאל (אריה) רבקה   הורנפלד שרגא   מילר (ביילי) לין
בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וינבוים (אריה) לאה   מלבסקי משה
בנינסון (ולרו) שמחה   וישנבסקי (דודזון) הדסה   מנדיל שמעון
בקר אריה   וכסלר יוסף ליב   מרלי מירה מרים
בקר עמנואל   ז'יטובצקי זית שמעון   משיח נסים
ברדלאו (גינזבורג) יהודית   זייצוב יעקב   נדיבי צבי הירש