איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אברמוב) אסתר   גורדון (ברעם) רוניה   זוהר (זרחוביץ) שמואל
אברמוב רחל   גינדי אברהם   זילברמן בנימין
אולינקי (רוזנפלד) מרים   גלוזמן (ארביטמן) סימה   חובב (זלצמן) חסיה חאשי
אוסטשינסקי דינה   גפלא צדוק   טלר (חן טוב) חיה
אזולאי (אברמוב) מלכה   גרינבלט (זלקינד) מלכה   טרכטנברג (הירשלר) יהודית
אחיעז (ארליך) זאב   גשרי משה   יוסיפון (יוסביץ) דב
אנגלברג מרדכי   דהרי אהרון   יוסף (הלוי) מיכל
אניב אדית   דורון (דורוגויר) יוסף   ישעיהו (בדיחי) רינה
אפלבוים יוסף יוסי   דרור (חרל"פ) אברהם דב   כהן (שפילגברג) צפורה
ארום גדעון   הולצמן (גורדון) אילת הינדה   כנר (ברקוביץ) סוניה
ארליך אהרן   הימן אסתר   כרובי (ריבק) כרמלה
בוזלי זהבה זהיה   הירש (טרייזר) לילי   לובלינר משה
בושמי שלמה   הלל ירמיהו   לוין חיים
בין אפרים   הלמן יהודה   למישוב צבי
בן זאב (איזקסון) ללה מרים   הנדלר (קדישביץ) בתיה   מוסאל (מוסייל בן יצחק) שלמה
בר לב צבי   הררי שלום   מזורסקי מנחם
ברויטמן אבנר   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה   מזל אליעזר
ברנר שלמה מונל   וילסון נחמה   מזרחי שלמה
בשארי יוסף   וימן משה   מרגלית אהרון
בשארי (דמארי) צביה   וינטר (הייפרט) צפרירה   מרגלית (מרגוליס) דוד