איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מרימס (פאר) רחל   פלמן אברהם   רוזנשטיין (אלקון) אסתר
מרש (בלקינד) שפרה   פרבר (מלר) דורה   רייס יוסף
נוימן ליאון אריה   פרידמן גיא משה יעקב   שאול (קורן) שרה
ניסימוב הלל   צוברי שלום שלמה   שוורץ (הולצר) חנה
עדיני (ברלניצקי) שרה   צוקר (אביוב) כוכבה   שוורצמן יגאל
פומרנץ יוסף   צמרי (כצלר) שרה   שטראוס שלמה קרל
פוסוסורסקי אברהם   צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה   שטרנפלד (מרקוביץ) נחמה
פיכטלברג אברהם   צרפתי מרדכי   שלגי (קפלן) לאה
פישלזון אברהם   קאהן גבריאל   שלוש (גרפינקל) רחל
פישצנר (זאבינאווסקי) בתיה באשע   קוזי (קלדרון) חיה   שמיר (שמוקלר) עמירם
פלג (שיטרית) אהובה   קחם שושנה שמעה    
פלטין נפתלי   קסנר אריה יחזקאל