איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (אבנד) אלכסנדר   גדסי יששכר   זילברשטיין שלמה
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   גדסי (בן אפרים) סעדיה   זלינגר ישראל איזי
אברמוביץ עקיבא   גודמן סיידי   חביב (לובמן) זרובבל
אברמזון יצחק   גוטהילף שלמה   חיימוביץ שמאי
אברמסון טוביה   גוטרמן אליהו   חנקין יוכבד
אוליאר חנוך   גור (בן עמי) כרמלה   חפיף זאב
אופנהיים מנחם מנדל   גורליק אהרון   יעקבי (יעקובי) סוניה שרה
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   גרטי יצחק   יעקובוביץ אמנון
איכילוב יאיר   דמארי מזרחי (נגר) קומש יונה   יעקובי בנימין
אלפרין זאב   היינמן (סמטר סמפטר) תמר   כהן מרדכי
אנגל אהרון   הימן יהודה   כנפי (דישבק) בלהה
אפלבוים משה   הכהן (שוורץ) יהודית אדית   לוי משה
ארבל (איידלננט) עמיהוד   הס (הוברמן) חנה   לוסטמן (הורנפלד) עדה
בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   ויגודסקי (דודזון) פסיה   ליבל (ליטמן) אטוש
ביאזי מאיר   ויגלר (פורשירם) שושנה זוזי   ליפשיץ (רובין) טובה
בית הלחמי (אבולעפיה) רחל   וייס ארוין ישראל   לנדוי יוסף
בן אהרון צדוק אסתר   וינר אברהם   מגור (גורנברג) רעיה
בן ברוך טוביה   וירצר משה   מגר יהודה
בן שמואל משה   זאיק אריה   מחט (ריגר) תרזה
בקר (לוין) שרח   זאיק ברוך   מילר פנחס