איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ שלמה   גרינברג יהושע   חומה שפירא עפרה
אוסטשינסקי (טוליפמן) שולמית   דברה אברהם אלברט   טביב אהרון
אלתר (קניג) יוכבד   דנציגר פרידה   טוניס (פרידפלד) צפורה
בוטל זכריה   האנובר הנאור (הושנדר) קלרה לאה   טרגן יוסף
בירגר אבשלום   הורביץ (ברנשטיין) יונה   יזרסקי (וולמן) חנה
בלאושטיין אורי   היימס ברי   יעקבזון משה
בלבן אליעזר   הינדי יעקב   יעקובי (בן יוסף) ציונה
בן צור (וינר) עדנה   הלפרין (סימינובסקי) זמירה   יצחקי ישראל
בקר אריה   הלפרין הכהן משה דוד   כהן (היזמי) אסתר
ברקוביץ יעקב   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע   כהן יהודית
ברקוביץ (ברזילי) שולמית   ויינשטיין בני   כהן נתן
ברקמן ליאון   וינוקור דב   לב אריה
בשארי בנימין   ולד אהרון   לביאנט אירמה
גוטשטיין צבי   ורדי (בורדה שינדלר) יהודית   לוי (נוימן) אדית
גולדנברג דבורה   זאיק יוסף   לוי גדעון
גולדשטיין אמיל   זיו יאיר   לוי (עוג'ן) ציונה
גולדשטיין לאה זיסל   זילברמן יוסף   לוי (סולימן) רחל
גולצמן (מלוצקר) צפורה   זילברמן יעקב   לויוס זיגמונד זיגי זאב
גינזבורג ליאונרד   זלינגר (בהר) בלינה   לזובסקי (וולינסקי) שפרה
גלעדי (וינברג) ניוטה   זלצמן (מילרד) סטפה   לינדה (שוסטר) יפה שיינה