איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ שלמה   גרינברג יהושע   חומה שפירא עפרה
אוסטשינסקי (טוליפמן) שולמית   דברה אברהם אלברט   טביב אהרון
אלתר (קניג) יוכבד   דנציגר פרידה   טוניס (פרידפלד) צפורה
בוטל זכריה   האנובר הנאור (הושנדר) קלרה לאה   טרגן יוסף
בירגר אבשלום   הורביץ (ברנשטיין) יונה   יזרסקי (וולמן) חנה
בלאושטיין אורי   היימס ברי   יעקבזון משה
בלבן אליעזר   הינדי יעקב   יעקובי (בן יוסף) ציונה
בן צור (וינר) עדנה   הלפרין (סימינובסקי) זמירה   יצחקי ישראל
בקר אריה   הלפרין הכהן משה דוד   כהן (היזמי) אסתר
ברקוביץ יעקב   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע   כהן יהודית
ברקוביץ (ברזילי) שולמית   ויינשטיין בני   כהן נתן
ברקמן ליאון   וינוקור דב   כהן (כגן) שלמה
בשארי בנימין   ולד אהרון   לב אריה
גוטשטיין צבי   ורדי (בורדה שינדלר) יהודית   לביאנט אירמה
גולדנברג דבורה   זאיק יוסף   לוי (נוימן) אדית
גולדשטיין אמיל   זיו יאיר   לוי גדעון
גולדשטיין לאה זיסל   זילברמן יוסף   לוי (עוג'ן) ציונה
גולצמן (מלוצקר) צפורה   זילברמן יעקב   לוי (סולימן) רחל
גינזבורג ליאונרד   זלינגר (בהר) בלינה   לויוס זיגמונד זיגי זאב
גלעדי (וינברג) ניוטה   זלצמן (מילרד) סטפה   לזובסקי (וולינסקי) שפרה