איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יניב (בירמן) מרים   סגל (כהן) מרים   קרסנובסקי (בקר) נחמה
כהן (פינקוס) אינגה   סינואני יעקב   קשת (קירז'נר) משה
כהן (בן זאב) חבצלת   סלונימסקי יוסף   רביוב אבנר
כהן (מאירמן) נחמה   פוחצ'בסקי בנטל יונדב   רבינוביץ (דמארי) שרה
כהן (הלוי) פנינה   פרוסקאור (פרוסקובר) הנס   רובינשטיין (הרשקוביץ) יעל
כהן (הקסטר) רוזליה רחל   פריד דוד   רודניצקי ימימה
כהן שרה   פרנקו יעקב   רוזנר צבי
לבזובסקי (הילדסהיים) מלה   צוקרמן (הורביץ) שרונה   רוטשילד (פרנק) צילי
לוי (יערי) מרים   ציגלרויט יהודה   רותם (מילר) אריה
לוי (גנני) שאול   ציטרינובסקי נתן   רפפורט (סלומון) חנה
לויליכט (בלומברג) אסתר   צימלגיסר חיה   שולמן (וולפוביץ) צפורה
לנדאו יגאל   צמח (גולדנזון) רחל   שורצשטרק משה
מדניק (קריבנס) רות   קופר זאב   שחר יצחק
מויאל (ישקולביץ) רות   קוצין שלמה   שלמה אורה
מורגנשטרן (לפצקי, אברהמית) חנה   קטוביץ (הנדלר) רחל   שמאי אברהם אבו דיב
מזרחי אסתר   קלימקר דוד   שרגאי (ברוק) אסתר
מיכאלי (ברס) תמר   קליפר (אאורבך) סלי   שרון (הלוי) תמה
מלמד (קויפמן) חנה   קרישבסקי לוסי   שרעבי מרים
מרכוס (חרל"פ) יוכבד   קרישבסקי עמי (עמיאל) יהודית אידה   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
נוימן (מוסקוביץ) קלרה   קרני (וולובלסקי) משה