איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כהן (פינקוס) אינגה   סגל (כהן) מרים   קשת (קירז'נר) משה
כהן (בן זאב) חבצלת   סינואני יעקב   רביוב אבנר
כהן (מאירמן) נחמה   סלונימסקי יוסף   רבינוביץ (דמארי) שרה
כהן (הלוי) פנינה   פוחצ'בסקי בנטל יונדב   רובינשטיין (הרשקוביץ) יעל
כהן (הקסטר) רוזליה רחל   פריד דוד   רודניצקי ימימה
כהן שרה   פרנקו יעקב   רוזנר צבי
לבזובסקי (הילדסהיים) מלה   צוקרמן (הורביץ) שרונה   רוטשילד (פרנק) צילי
לוי (יערי) מרים   ציגלרויט יהודה   רותם (מילר) אריה
לוי (גנני) שאול   ציטרינובסקי נתן   רפפורט (סלומון) חנה
לויליכט (בלומברג) אסתר   צימלגיסר חיה   שולמן (וולפוביץ) צפורה
לנדאו יגאל   קופר זאב   שורצשטרק משה
מדניק (קריבנס) רות   קוצין שלמה   שחר יצחק
מויאל (ישקולביץ) רות   קטוביץ (הנדלר) רחל   שלמה אורה
מורגנשטרן (לפצקי, אברהמית) חנה   קלימקר דוד   שמאי אברהם אבו דיב
מזרחי אסתר   קליפר (אאורבך) סלי   שרגאי (ברוק) אסתר
מיכאלי (ברס) תמר   קרישבסקי לוסי   שרון (הלוי) תמה
מלמד (קויפמן) חנה   קרישבסקי עמי (עמיאל) יהודית אידה   שרעבי מרים
מרכוס (חרל"פ) יוכבד   קרני (וולובלסקי) משה   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
נוימן (מוסקוביץ) קלרה   קרסנובסקי (בקר) נחמה