איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ מתתיהו   בקרמן משה   וורוטיצקי שלמה
אברמוביץ נחמיה   גולינקין (רפ) מרים   וינטר (טרסטרגר) חנה
אושרוב משה   גורדון (ולד) רבקה   וינלגר (הדר) יהודית
אושרוב (זיסלמן) עליזה פרידה   גיספן אברהם   ויסברג (וולקן) חנה
אטינגר הרצל   גלנץ (איידלשטיין) פרידה   זאיק יעקב
אילני (אוליבנבוים) שמואל   גלעדי ג'ק יעקב   זאיק קלרה חיה
אילת (איליטוביץ) בנימין בני   גרינברג ברוך   זוסמן שלמה
אליזוב פנחס   דמארי יונה   זיגר מתניה
אלתר חיים   דמארי שלמה   זייצוב בנימין
אשכנזי נח   הדני (דויטש) כרמי   זייצוב (כץ) שרה
בוירסקי פסח   היימן יעקב הורסט בובי   זלסקי (בקר) לאה
בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה   הימן (פוקסון) שרה   זמסקי (ויס) רחל
בורוכוביץ שלמה   הירשפלד צבי   חוטורי (חוטורצקי) ראובן
בורשטין (שטינמן) פרחיה   הנדרסון ג'ון   חומה (יוסף) פלורי
בלכר חיים   הררי (ג'יבלי) יצחק ימבו   חסון (סיבהי) שרה
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   הרשקוביץ מנחם מנדל   חרש אליהו
בן דור (דירקטור) עדה   ובר חיים   טביב אלחנן
בן יעקב (דייפט) מרים מירה   וולובלסקי אלימלך   טביב יהודה
בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   וולובלסקי זהבה   טוביה (יהוד) יונה
בנימיני יהונתן נתן   וולפוביץ (מימון) עשירה רחל   טוניס שלמה