איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ מתתיהו   גולינקין מרים   וינלגר (הדר) יהודית
אברמוביץ נחמיה   גורדון (ולד) רבקה   ויסברג (וולקן) חנה
אושרוב משה   גיספן אברהם   זאיק יעקב
אושרוב (זיסלמן) עליזה פרידה   גלנץ (איידלשטיין) פרידה   זאיק קלרה חיה
אטינגר הרצל   גרינברג ברוך   זוסמן שלמה
אילני (אוליבנבוים) שמואל   דמארי יונה   זיגר מתניה
אליזוב פנחס   דמארי שלמה   זייצוב בנימין
אלתר חיים   הדני (דויטש) כרמי   זייצוב (כץ) שרה
אשכנזי נח   היימן יעקב הורסט בובי   זלסקי (בקר) לאה
בוירסקי פסח   הימן (פוקסון) שרה   זמסקי (ויס) רחל
בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה   הירשפלד צבי   חוטורי (חוטורצקי) ראובן
בורוכוביץ שלמה   הנדרסון ג'ון   חומה (יוסף) פלורי
בורשטין (שטינמן) פרחיה   הררי (ג'יבלי) יצחק ימבו   חסון (סיבהי) שרה
בלכר חיים   הרשקוביץ מנחם מנדל   חרש אליהו
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   ובר חיים   טביב אלחנן
בן דור (דירקטור) עדה   וולובלסקי אלימלך   טביב יהודה
בן יעקב (דייפט) מרים מירה   וולובלסקי זהבה   טוביה (יהוד) יונה
בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   וולפוביץ (מימון) עשירה רחל   טוניס שלמה
בנימיני יהונתן נתן   וורוטיצקי שלמה   טייבר (אברמסון) גאולה
בקרמן משה   וינטר (טרסטרגר) חנה   טייבר מנחם