איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבטיחי (רוזין) עפרה   ברקאי אפרים   דרור (טומשין) מרים מינה
אדלשטיין גדעון   ברקוביץ ארנון   הופמן אהרון
אהרוני (אייזנר) נילי   בשארי יוסף   הורביץ רוממתי עזר (קוקה)
אוארבך יואב יובי   ג'דה שלמה סליימן   הלפרין משה צבי
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   גוטהילף שמואל אחא   הראל (קניגסברג) צבי
אלמליח דני   גוטניצקי (סנג'דרמן) בתיה   הררי (לוי) אסתר
ארנהיים סילביה אדית שרה   גולדברג ישראל   וולובלסקי (קובל) בתיה
בוקסר זלמן סולומון   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   זוסמן גבריאל
בורשטיין אפרים   גוליק (ביבר) שרה   זוסמנוביץ גרשון
בזוזה (זיידנברב) ליבה אהובה   גורדון אבשלום   זמסקי (וויסיל) שרה
בלבן (אייזן) רבקה   גורה (ליס) יונה   חיריק (חג'בי) מרים
בלומברג (ירושלמי) פנינה   גינזבורג מיכאל   חפץ (ארליך) חנה
בלייכר (קלר) בתיה   גיספן (רעני) שושנה   טפר זאב
בלכר סנדר   גלבוע אליעזר   טפר (קליין) חנה
בלכר (מייבלום) פנינה   גרוסמן משה   יאבו (חלק) רבקה
בן אליהו (שינברג) חנה   דבליצקי (ינובסקי) חיה   יולביץ זליג
בן דוד ליאורה   דודזון אבנר   יזרעאלי משה
בן דוד (צפניק) שלמה   דודיס (רוזנמן) פסיה   ימפולר (רבינסקי) לאה
בקר (בן זאב) חסידה   דוואק משה   יעקבסון נריאל
בקר משה   דמארי זכריה   יעקובוביץ דב