איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי (גולדשטיין) חרות   גבין (רפפורט) מרים   טורקיה שלמה
אורמן אמנון פיליפ   גולדברג חנה   טמיר (טרטקוב) דוד בבי
אייזן פישל פליקס   גולדנזון מנחם   טנצר גדעון
אלגיסר (ארליך) איטה   גורודצקי (גלזר) דבורה   יואש (שרעבי) שמעון
אלחימיסטר עמיאל   גינצבורג דוד   ילובסקי (בוקסר) מרים
אנציקובסקי כהן ראובן   גלזר (ברקו) טובה   ימשון יוסף
אריה אברהם   גלר (פניק) חשובה   יעקובוביץ עקיבא
ארקין (דנציגר) מרים   גרוסמן טל   יעקובי יצחק
אשל (נפרסטק) צבי   דיויס קן   ירון (מזרחי) דוד
בולקינד מאיר   דרבן (דוברובסקי) אלי   כהן עמנואל יוסף
בונדר שמואל   הולצר מרים   כהן קלוד
ביסטריצר (עובדיה) שרה   הייפרט (שיינין) חנה הדי הדוויג   כהן (טביב) רומה ראומה
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   הילמן אהרון ברוך   לוין אברהם
בלוך אליהו אדוארד   וולפרט (ביר) רות   לוין (עפרון) הדרה
בן דרור דב   וינברג (אברמסון) דבורה   לוין (לוי) עטרה
בק רבקה   ולד (פורוס) דבורה   מוגרבי (עופרי) שרה סעידה
בקר (סובול) לאה   זלצמן מנחם מנדל   מוסאל (שטרית) מזל
ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   חומה (וולפינזון) סטלה   מור שמריהו
ברדן ישראל   טביב (תם) מרגלית   מזרחי (כהן) שמחה
ג'מיל אהרון   טויבר (ברמן) קלרה   מזרחי (לוי) שרה