איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי (גולדשטיין) חרות   ברדן ישראל   חומה (וולפינזון) סטלה
אורמן אמנון פיליפ   ג'מיל אהרון   חרש אופיר
איזלנד מלכה   גבין (רפפורט) מרים   טביב (תם) מרגלית
אייזן פישל פליקס   גולדברג חנה   טויבר (ברמן) קלרה
אלגיסר (ארליך) איטה   גולדנזון מנחם   טורקיה שלמה
אלחימיסטר עמיאל   גורודצקי (גלזר) דבורה   טמיר (טרטקוב) דוד בבי
אלנברג מינה   גינצבורג דוד   טנצר גדעון
אנציקובסקי כהן ראובן   גלזר (ברקו) טובה   יואש (שרעבי) שמעון
אריה אברהם   גלר (פניק) חשובה   ילובסקי (בוקסר) מרים
ארקין (דנציגר) מרים   גרוסמן טל   ימשון יוסף
אשל (נפרסטק) צבי   דיויס קן   יעקובוביץ עקיבא
בולקינד מאיר   דרבן (דוברובסקי) אלי   יעקובי יצחק
בונדר שמואל   הולצר מרים   ירון (מזרחי) דוד
ביסטריצר (עובדיה) שרה   הייפרט (שיינין) חנה הדי הדוויג   כהן עמנואל יוסף
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   הילמן אהרון ברוך   כהן קלוד
בלוך אליהו אדוארד   הקר שבע   כהן (טביב) רומה ראומה
בן דרור דב   וולפרט (ביר) רות   כהן (וייסבורד) רחל
בק רבקה   וינברג (אברמסון) דבורה   לוין אברהם
בקר (סובול) לאה   ולד (פורוס) דבורה   לוין (עפרון) הדרה
ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   זלצמן מנחם מנדל   לוין (לוי) עטרה