איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי (גולדשטיין) חרות   גולדברג חנה   טנצר גדעון
אורמן אמנון פיליפ   גורודצקי (גלזר) דבורה   יואש (שרעבי) שמעון
אייזן פישל פליקס   גינצבורג דוד   ילובסקי (בוקסר) מרים
אלגיסר (ארליך) איטה   גלזר (ברקו) טובה   ימשון יוסף
אלחימיסטר עמיאל   גלר (פניק) חשובה   יעקובוביץ עקיבא
אנציקובסקי כהן ראובן   גרוסמן טל   יעקובי יצחק
אריה אברהם   דיויס קן   ירון (מזרחי) דוד
ארקין (דנציגר) מרים   דרבן (דוברובסקי) אלי   כהן עמנואל יוסף
בולקינד מאיר   הולצר מרים   כהן קלוד
בונדר שמואל   הייפרט (שיינין) חנה הדי הדוויג   כהן (טביב) רומה ראומה
ביסטריצר (עובדיה) שרה   הילמן אהרון ברוך   לוין אברהם
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   וולפרט (גוטליב ביר) רות   לוין (עפרון) הדרה
בלוך אליהו אדוארד   וינברג (אברמסון) דבורה   לוין (לוי) עטרה
בן דרור דב   ולד (פורוס) דבורה   מוגרבי (עופרי) שרה סעידה
בק רבקה   זלצמן מנחם מנדל   מוסאל (שטרית) מזל
בקר (סובול) לאה   חומה (וולפינזון) סטלה   מור שמריהו
ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   טביב (תם) מרגלית   מזרחי (כהן) שמחה
ברדן ישראל   טויבר (ברמן) קלרה   מזרחי (לוי) שרה
ג'מיל אהרון   טורקיה שלמה   מילמן אבא
גבין (רפפורט) מרים   טמיר (טרטקוב) דוד בבי   מימון בועז