איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מילמן אבא   פפנהיים יעקב   רחמים (אלפרין) שרה שרהל'ה
מימון בועז   פרידמן (עמיאל) בלה   ריגר (אבולעפיה) אלישבע
מימון (מוזלמן) חוה   פרפרי (טופורובסקי) בת שבע   שוקרי סוהיל
מימון (מדהלה) שושנה שמעה   פשיגודה (קפלון) טלילה   שינדלר ישעיהו
מנידור (גרבורג) מרים מימי   צוקר (יעקבזון) לאה   שינוק אורי
מרגלית (מרגוליס) משה   צוקרמן (ויינצ'יק) מלכה שושנה   שלנג זאב
נוסבאום יחזקאל   קולברג (ברניצקי) נחמה   שלנג ניסן
סגיס יהודה   קום (הלוי) שרה אלישבע   שמיר גיא
ספקטור יצחק צקו   קוריטובסקי ראובן ריכרד   שמעוני (שפיצר) יעקב
עזרוני (קפלון) שרה   קטוביץ יעקב קובה   שמר (שטיינמסר) בצלאל
עמבור (ייבין) שולמית   קיסר (קייזרמן) אריה   שמר (שמרלר) צבי
עץ הדר אברהם   קליין (בן שחר) זלדה   שנק אוסקר
עשרי (טובי עוואד) ברכה   קרני (רזניק) שולמית   שקולניק יובל
פירון (סגל) נינה   ראשוני נרי יצחק   שרון (שרמן) אברהם שרי
פישמן (גלובצ'יק) בתיה   רוזנר (ראוכברגר) חנה   תעיזי משה