איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יעקובוביץ צדוק   פינקלמן מרדכי   רותם (רוטר) אברהם
יצחקי (גרובר) משה   פישר אביגדור   רז (מזרחי) משה
כץ אברהם   פרנקו שרה   רטנר (מושין) שולמית
לזנגה (פדר) מרים   צלניקר (קפלן) צפורה   רכטמן מנחם
ליבונטין (וולקני) לאה דגה   קובילוב עמנואל   רסינסקי עוזי
מאירוביץ יגאל   קומרוב גרשום   שובינסקי (בסקינד) יעל
מגל (לוקטוש) אהרון   קוסובסקי מרדכי   שוורצמן שמעון
מוגילבסקי (אוטנשטיין) יפה   קטלר ג'ק   שטרית (אליזוב) ירדנה
מוסקוביץ זאב   קירש ארנון דוד   שטרסלר יהושע
מרכוס דוד   קליביצקי יצחק   שיינברום (מימון) מרים
נהמי מזל   קרתי (קרצ'בסקי) דוד   שלומוביץ מיכאל
סגל חייקה אן   רגוניס (אמסילי) שושנה זהרה   שמאי (מזרחי) רחל
סופר (אבן צור) אורה   רוזנבאום (כהן) פנינה   שניידר יעקב
סטרנס (שטיינמן) טובה   רוזנבלט עקיבא   שפירא סמיט (ברד) לאה
סיבהי זכריה   רוזנמן עקיבא   תמיר (טרכטמן) רפאל
סיבהי שלום   רוטנשטיין אברהם פיליפ    
פופקו בוניה   רויטר (ציגלר) חנה