איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגרנט (פריינטי) כוכבה   ברס מתיתיהו   חן טוב דוד
אוארבך (טולקובסקי) עדה   ברקוביץ משה חיים   טביב (הדסה) דבורה
אוסטין (סמית) אן   ברקמן (כהנוב) נעמי   טורבינר (שרשבסקי) לאה
איזנברג מרדכי   גודעי שרה   יוניש אהרון
אנגלשטיין (עפארי) זמירה   גינדי הכהן מנחם   ישראלי מנוח
אשכנזי אפרים   גלנץ שאול   כדר (ברנס) לינדה
בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   גרצברג נחום   כהן (בעדני) אביגיל
בלומברג מאיר   גרשוביץ מיכאל   כהן (ענטר) יפה ג'מילה
בלומברג צבי   גרשט מרדכי   כהן (טוליפמן) לאה
בן אליעזר אליעזר   דורון (בונדר) אני אסתר   כהן (אגי) שושנה
בן דור (בונודו) עזרא עזי   דים יוסף   לוטרל (גלין) בטי ברטה קלרה
בן משה (בלובשטיין) חיים   האן דוד   לוין אריה
בסביץ יהודה   הולץ משה   לושקנסקי (שאולוב) יזרעאלה
בקר שרה   הימן משה   ליברמן ליאונרד
בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   הינדי אברהם אלברט   לשם אבשלום
ברויטמן חנה   ויסמן ישראל   מושין (מילר) ססיל
ברניצקי אברהם   ורניק (קפלן) חסיה   מיודובסקי (ילין) מלכה
ברניצקי עזריה עזה   זיכל (שיינבאך) אסתר אני   מילר חיים
ברניצקי (חזין) שרה   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה   מילר (שלמה) יעקב
ברס אחיה   חמדי (אגי) אביבה   מימון אברהם