איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגרנט (פריינטי) כוכבה   ברס מתיתיהו   טביב (הדסה) דבורה
אוארבך (טולקובסקי) עדה   ברקוביץ משה חיים   טורבינר (שרשבסקי) לאה
אוסטין (סמית) אן   ברקמן (כהנוב) נעמי   יוניש אהרון
איזנברג מרדכי   גינדי הכהן מנחם   ישראלי מנוח
אנגלשטיין (עפארי) זמירה   גלנץ שאול   כדר (ברנס) לינדה
אשכנזי אפרים   גרצברג נחום   כהן (בעדני) אביגיל
בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   גרשוביץ מיכאל   כהן (ענטר) יפה ג'מילה
בלומברג מאיר   גרשט מרדכי   כהן (טוליפמן) לאה
בלומברג צבי   דורון (בונדר) אני אסתר   כהן (אגי) שושנה
בן אליעזר אליעזר   דים יוסף   לוטרל (גלין) בטי ברטה קלרה
בן דור (בונודו) עזרא עזי   האן דוד   לוין אריה
בן משה (בלובשטיין) חיים   הולץ משה   לושקנסקי (שאולוב) יזרעאלה
בסביץ יהודה   הימן משה   ליברמן ליאונרד
בקר שרה   הינדי אברהם אלברט   לשם אבשלום
בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   ויסמן ישראל   מיודובסקי (ילין) מלכה
ברויטמן חנה   ורניק (קפלן) חסיה   מילר חיים
ברניצקי אברהם   זיכל (שיינבאך) אסתר אני   מילר (שלמה) יעקב
ברניצקי עזריה עזה   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה   מימון אברהם
ברניצקי (חזין) שרה   חמדי (אגי) אביבה   מינקוב שולמית
ברס אחיה   חן טוב דוד   מלובני דוד