איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אבא   ברוק מנחם מנדל   זאיק (סין לייב) פייגה צפורה
אברמוביץ (גימנייר) מלה   ברקוביץ (טרגן) בלה   זלצמן אסתר
אגי שרה   גולדנברג זקה   זק"ש (חרל"פ) אהובה
אהרוני עמיקם   גולדנזון (דורמן) רינה   חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה
אהרונסון חיים הורסט   גולדשטיין מנחם   חיסין (פומרנץ) קלרה
אולפינר (שמוטקין) חיה   גינצבורג (גינזבורג) עמרי   טביב (כהן) מלכה
אייכהולץ וולטר   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה   טומשין (גולדשטיין) עדה
אנגל (ספקטור) צפורה   דוד פרדי   יברבוים (פלסטרשטיין) יוכבד
אפרים אברהם   הברפלד חיים   יזרסקי (עומסי) אסתר
אשר יהושע   הובר (פלוטניק) קלרה   יזרסקי דב
ביאזי (לוי) בתיה   הוכמן אריאל   יזרסקי צבי
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   הולנד פנינה   יזרעאל (ברנשטיין) ברטה בתיה
בכר ישראל   היימס (וינברג) הלן   יזרעאל זאב
בלאו ראובן ארנסט   הייפרט פנחס פאול   ילובסקי קלרה
בלומברג שמריהו   הנוק (זוסמן) תרזה   יעקבזון (קופקא) יהודית
בן אליער עמוס   וינברג יחיאל   יפעת (טוניס) חסיה
בקנר (אבולעפיה) יעל   וינדמן עמנואל   יששכרוב שמואל
בר (ברו) אפרים   וינר (רביוב) זהבה   כהן יהודה
בר דרור   וישנבסקי אריה   כמוס יאיר
ברומברגר משה   ולד נתן   כץ (שטינמן) שרה אסתר