איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון מתניה   בסביץ (ווטרמן) ניצה נחה   זילברשטין (בן עוזיאל) מרגלית
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברניצקי (נוביק) אהובה   זינגר מנחם
אורנשטיין (פלסטרשטיין) זהבה   ברנר (ליפשיץ) חסידה   זלינגר (צוקרמן) אסתר
אושרוב דב   ג'דה (עוקשי) ידידה   זמבל ירחמיאל
איזנברג (גלובצ'יק) רוני   גוטרמן (ארליך) שרה   זמיר וויויאן
אייכהולץ שולמית   גינדי גבריאל   זמסקי (ברקוביץ) חיה
אלמליח סימן טוב   גרוסמן (פישר) רבקה   חנלס אברשה
אנוקוב רחל   דוד (סיבהי) מזל טרנז'ה   חסון עמנואל
אניספלד (קוטלובסקי) חיה   הוברמן יוסף   חריפאי בן שחר
אסייג (אוליבנבוים) נירה   הוכמן מרדכי   טביב אמנון
אפשטיין (ז'אק) חמדה   הורביץ אריאל   טביב יגאל
אריה שלמה   הורדי (למישב) עליזה   טבצ'ניק (דומבק) מרים
בוטון (קובוביצקי) ורדה   הירשפלד (הלל) רבקה   טורקיה יעקב
בלדוד אליהו   והב (לאווי) לוי   טל אלכסנדר
בלוך בנימין   וולקוביץ (זליגמן) בתיה   ידידיה (גרשט) זהבה
בלנקמן (לאונר) אורה   וימן (פינברג) אהובה   יונתן (קליין) נתן
בלקין (קויפמן) חסיה   ולד (חובב ויליניץ) שרה   יושע חיים
בלקינד עוזי   ורד (צוער) שלומית   יושע (צרפתי) רחל
בן דור (וינשטוק) שרה   זיו (זוטולובסקי) אמנון   יעקובוביץ אסתר
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   זיידמן ברנארד   יעקובי (אדמוביץ) יפה