איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון מתניה   בסביץ (ווטרמן) ניצה נחה   ורד (צוער) שלומית
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברניצקי (נוביק) אהובה   זיו (זוטולובסקי) אמנון
אורנשטיין (פלסטרשטיין) זהבה   ברנר (ליפשיץ) חסידה   זיידמן ברנארד
אושרוב דב   ג'דה (עוקשי) ידידה   זילברשטין (בן עוזיאל) מרגלית
איזנברג (גלובצ'יק) רוני   גודעי (יהוד) יונה   זינגר מנחם
אייכהולץ שולמית   גוטרמן (ארליך) שרה   זלינגר (צוקרמן) אסתר
אלמליח סימן טוב   גינדי גבריאל   זמבל ירחמיאל
אנוקוב רחל   גרוסמן (פישר) רבקה   זמיר וויויאן
אניספלד (קוטלובסקי) חיה   דוד (סיבהי) מזל טרנז'ה   זמסקי (ברקוביץ) חיה
אסייג (אוליבנבוים) נירה   דורון (דרוז'ניצקי) יאיר   חנלס אברשה
אפשטיין (ז'אק) חמדה   דניאלי ישראל   חסון עמנואל
אריה שלמה   הוברמן יוסף   חריפאי בן שחר
בוטון (קובוביצקי) ורדה   הוכמן מרדכי   חרש (בירגר) אסתר
בלדוד אליהו   הורביץ אריאל   טביב אמנון
בלוך בנימין   הורדי (למישב) עליזה   טביב יגאל
בלנקמן (לאונר) אורה   הירשפלד (הלל) רבקה   טבצ'ניק (דומבק) מרים
בלקין (קויפמן) חסיה   והב (לאווי) לוי   טורקיה יעקב
בלקינד עוזי   וולקוביץ (זליגמן) בתיה   טל אלכסנדר
בן דור (וינשטוק) שרה   וימן (פינברג) אהובה   ידידיה (גרשט) זהבה
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   ולד (חובב ויליניץ) שרה   יונתן (קליין) נתן