איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון מתניה   ברניצקי (נוביק) אהובה   זלינגר (צוקרמן) אסתר
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברנר (ליפשיץ) חסידה   זמבל ירחמיאל
אורנשטיין (פלסטרשטיין) זהבה   ג'דה (עוקשי) ידידה   זמיר וויויאן
אושרוב דב   גוטרמן (ארליך) שרה   זמסקי (ברקוביץ) חיה
איזנברג (גלובצ'יק) רוני   גינדי גבריאל   חנלס אברשה
אייכהולץ שולמית   גרוסמן (פישר) רבקה   חסון עמנואל
אלמליח סימן טוב   דוד (סיבהי) מזל טרנז'ה   חריפאי בן שחר
אנוקוב רחל   הוברמן יוסף   טביב אמנון
אניספלד (קטלובסקי) חיה   הוכמן מרדכי   טביב יגאל
אסייג (אוליבנבוים) נירה   הורביץ אריאל   טבצ'ניק (דומבק) מרים
אריה שלמה   הירשפלד (הלל) רבקה   טורקיה יעקב
בוטון (קובוביצקי) ורדה   והב (לאווי) לוי   טל אלכסנדר
בלדוד אליהו   וולקוביץ (זליגמן) בתיה   ידידיה (גרשט) זהבה
בלוך בנימין   וימן (פינברג) אהובה   יונתן (קליין) נתן
בלנקמן (לאונר) אורה   ולד (חובב ויליניץ) שרה   יושע חיים
בלקין (קויפמן) חסיה   ורד (צוער) שלומית   יושע (צרפתי) רחל
בלקינד עוזי   זיו (זוטולובסקי) אמנון   יעקובוביץ אסתר
בן דור (וינשטוק) שרה   זיידמן ברנארד   יעקובי (אדמוביץ) יפה
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   זילברשטין (בן עוזיאל) מרגלית   ירון (גרינשפון) הימן
בסביץ (ווטרמן) ניצה נחה   זינגר מנחם   כהן (קרון) ישראלה