איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כהן עדני   סמואלוב יצחק   קרתי (קרצ'בסקי) יחזקאל
כץ (שלומוביץ) יהודית   פאר (גרינהוט) אסתר תיאה   רגבי (גלסניק) אסתר
לדאני (טביב) בת ציון   פורת אילנה   רודיטי (טרטקוב) חנה
לוין (אזרסקי) רותי   פיכטלברג (קורץ) לאה   רוטשילד (יעקובי) תהילה
ליבוביץ (אושרוב) יוכבד   פפנהיים ביאטה   רון גדעון
ליזרוביץ חיים   פרט (ציגלרויט) רות   ריבלין (ליבין) שרה
ליפשיץ פגיאל פגי   פרידמן בן-ציון   ריבקינד (אפשטיין) לוסיה
לנדאו שמואל   פרידמן (וינלגר) רינה   רייטר (לוקשין) חוה
מגדל (שטמפפר) לאה   פרלמן (גולדפרב) מרים   רפפורט בנימין
מור ג'ורג ארתור   פרנס חיים   רפפורט (כהן) שרה
מילמן ישראל   ציפריס רבקה   שטיין בנימין
מילמן שמואל שמוליק   קארש שלמה   שטרקנד שמואל
מימון ציונה   קזושנר (אופנגל) רבקה   שיף מידד
מנדל משה   קטלן נתן   שניידר יעקב
מרלי דוד   קירשט (דובדבני) ירחמיאל   שניידר (קוץ) רבקה
משיח (מלכין) ליליה   קמינגס (ברס) מאירה   שפר זיגי
סולימן (נגר) מרים מרי   קפארה נחמיה   תם (מוסאל) שושנה
סולסקי (פפירמייסטר) שושנה   קפלון עמיהוד