איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ירון (גרינשפון) הימן   סולסקי (פפירמייסטר) שושנה   קרתי (קרצ'בסקי) יחזקאל
כהן (קרון) ישראלה   סמואלוב יצחק   רגבי (גלסניק) אסתר
כהן עדני   פאר (גרינהוט) אסתר תיאה   רודיטי (טרטקוב) חנה
כץ (שלומוביץ) יהודית   פורת אילנה   רוטשילד (יעקובי) תהילה
לדאני (טביב) בת ציון   פיכטלברג (קורץ) לאה   רון גדעון
לוין (אזרסקי) רותי   פפנהיים ביאטה   ריבלין (ליבין) שרה
ליבוביץ (אושרוב) יוכבד   פרט (ציגלרויט) רות   ריבקינד (אפשטיין) לוסיה
ליזרוביץ חיים   פרידמן בן-ציון   רייטר (לוקשין) חוה
ליפשיץ פגיאל פגי   פרידמן (וינלגר) רינה   רפפורט בנימין
לנדאו שמואל   פרלמן (גולדפרב) מרים   רפפורט (כהן) שרה
מגדל (שטמפפר) לאה   פרנס חיים   שטיין בנימין
מור ג'ורג ארתור   ציפריס רבקה   שטרקנד שמואל
מילמן ישראל   קארש שלמה   שיף מידד
מילמן שמואל שמוליק   קזושנר (אופנגל) רבקה   שניידר יעקב
מימון ציונה   קטלן נתן   שניידר (קוץ) רבקה
מנדל משה   קירשט (דובדבני) ירחמיאל   שפר זיגי
מרלי דוד   קמינגס (ברס) מאירה   תם (מוסאל) שושנה
משיח (מלכין) ליליה   קפארה נחמיה    
סולימן (נגר) מרים מרי   קפלון עמיהוד