איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון עמוס   גבעתי יואב   הס (אגי) עליזה שמחה
אגי אברהם אלברט   גוזני (גוזובסקי) נח   וילבוש (וילבושביץ) זהרה
אגי לאה ללה   גולדמן מנחם   וינברג אברהם
אהל מילא   גולדנברג יורם   וינר (יודילוביץ) יושבעת
אופנהיים גדעון   גורדון (שרף, בר און) הני   וינשטיין קוולמן אביבה
איתן ריטה   גיא (אגי) מירון מורנו   וכסלר (לנדקר) סופי
בוקסר יצחק ג'ון   גיסין (סליז'ובסקי) אסתר   וקסלר (ריכטר) דבורה
בלוטין אריה   גליק (חרל"פ) מרים   זייצוב מרכס רינה
בן יוסף (זוסמן) חנן   גליק משה   זינגר (גיסין) שושנה
בן עמי (זוסמן) רבקה   גרדוס מנחם דוד   זמל (לבנשטיין) עדה הילדנרד
בן עמי (יודילוביץ) שם   גרדוס (פרשקובסקי) רותי   זמל (שניפר) צלה
בקר (גרסי) לינה   גרינברג (אכסנפלד) אטה   חוטורי (לוין) הדסה
בקרמן (בירגר) איריס   גרשט אברהם   טביב יוסף
בר שמואל מוליק   גשרי (גרבולסקי) אסתר   יעקבסון שלמה
ברגר (גניס) עדה   דה-סואן (אדמוב) שולמית   כהן אהרון
ברויטמן שמואל   דודזון אבישי   לבה (שצוב) שרה
ברקוביץ (לנס) גרטי   הוברמן (אברוך) חסידה   לביא צבי
בשארי מזל   היינמן גרשון   לוטרל ג'סטון
גבין משה   הלוי אברהם אלקנה   לימן (פיס) אהובה
גבע (רוזנר) יעל   הלחמי (מהרש"ק) הדסה   למישוב אפרים