איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון עמוס   גבעתי יואב   וילבוש (וילבושביץ) זהרה
אגי אברהם אלברט   גוזני (גוזובסקי) נח   וינברג אברהם
אגי לאה ללה   גולדמן מנחם   וינר (יודילוביץ) יושבעת
אהל מילא   גולדנברג יורם   וינשטיין קוולמן אביבה
אופנהיים גדעון   גורדון (שרף, בר און) הני   וכסלר (לנדקר) סופי
איתן ריטה   גיא (אגי) מירון מורנו   וקסלר (ריכטר) דבורה
בוקסר יצחק ג'ון   גיסין (סליז'ובסקי) אסתר   זייצוב מרכס רינה
בלוטין אריה   גליק (חרל"פ) מרים   זינגר (גיסין) שושנה
בן יוסף (זוסמן) חנן   גליק משה   זמל (לבנשטיין) עדה הילדנרד
בן עמי (זוסמן) רבקה   גרדוס (פרשקובסקי) רותי   זמל (שניפר) צלה
בן עמי (יודילוביץ) שם   גרינברג (אכסנפלד) אטה   חוטורי (לוין) הדסה
בקר (גרסי) לינה   גרשט אברהם   טביב יוסף
בקרמן (בירגר) איריס   גשרי (גרבולסקי) אסתר   יעקבסון שלמה
בר שמואל מוליק   דה-סואן (אדמוב) שולמית   כהן אהרון
ברגר (גניס) עדה   דודזון אבישי   לבה (שצוב) שרה
ברויטמן שמואל   הוברמן (אברוך) חסידה   לביא צבי
ברקוביץ (לנס) גרטי   היינמן גרשון   לוטרל ג'סטון
בשארי מזל   הלוי אברהם אלקנה   לימן (פיס) אהובה
גבין משה   הלחמי (מהרש"ק) הדסה   למישוב אפרים
גבע (רוזנר) יעל   הס (אגי) עליזה שמחה   לנדה אריה