איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב משה   גדסי ינון   זיתוני (אברמוביץ) רות
אברהמי (לוקשין) עוזי   גדסי שלמה   זמיר בולר צבי
אברמוביץ בנימין   גורליק אורי   זמסקי יהושע שוקה
אברמסון (גוטפריד) חיה   גינדי (ששון) אסתר   זקסינגר (מיצמכר) מרים
אדמוב (ממבוש) חיה   גינדי (כדריה) מזל   זר ציון (אברמוביץ) נתן
אוצפ בן עמי   גיסין אריה ארקה   חתוכה (ג'מילי) ברכה
אלוני (אזון) קלוד   גיספן ישראל   טביב שלום
אליזוב יצחק   גלוברמן חיה   טובי (רייבי) אילה
ארד (סלומון) דיצה   גפן (גפלה) רחל   טוליפמן יוסף בועז
אשל (אלחננוף) אבנר   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   טפט (סנדיק) אלה
בארי (אפשטיין) מיכאל   דודזון (הרשלר) לאה   יואש (שרעבי) יהודה
בורק (רבינוביץ) טובה   דליצקי אליעזר   יעבץ (ברמן) אסתר
בטלמן נח   דרוקמן קרל   כדר (ישעיהו) אילנה
בלוך דניאל   הוד עודד   כהן (בלייר) יעל
בן חור (הולצר) חנה   הייפרט (חוינה) יוכבד   כהן יצחק
בן יוסף (ליברמן) הניה   הילזנרט (סטייכר) ירדנה   לוי (נגרין) אסתר
בן יעקב עמנואלה   הלוי (ביבר) מיכל   ליאור (ליכטנשטיין) מנחם
בקר (הימן) אהובה   וולספורד דוגלס   ליבנה (שמעונוביץ) יונה
ברניצקי שלום שמונה   ורשביאק (שידלובסקי) חיה הלה   לרנר (חינקין) יהודית
ברסלר דוד   זילברמן דניאל   מזרחי (מוגרבי) שמחה