איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב משה   גדסי ינון   זילברמן דניאל
אברהמי (לוקשין) עוזי   גדסי שלמה   זיתוני (אברמוביץ) רות
אברמוביץ בנימין   גורליק אורי   זמיר בולר צבי
אברמסון (גוטפריד) חיה   גינדי (ששון) אסתר   זמסקי יהושע שוקה
אדמוב (ממבוש) חיה   גינדי (כדריה) מזל   זקסינגר (מיצמכר) מרים
אוצפ בן עמי   גיסין אריה ארקה   זר ציון (אברמוביץ) נתן
אלוני (אזון) קלוד   גיספן ישראל   חתוכה (ג'מילי) ברכה
אליזוב יצחק   גלוברמן חיה   טביב שלום
ארד (סלומון) דיצה   גפן (גפלה) רחל   טובי (רייבי) אילה
אשל (אלחננוף) אבנר   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   טוליפמן יוסף בועז
בארי (אפשטיין) מיכאל   דודזון (הרשלר) לאה   טפט (סנדיק) אלה
בורק (רבינוביץ) טובה   דליצקי אליעזר   יואש (שרעבי) יהודה
בטלמן נח   דרוקמן קרל   יעבץ (ברמן) אסתר
בלוך דניאל   הוד עודד   כדר (ישעיהו) אילנה
בן חור (הולצר) חנה   הייפרט (חוינה) יוכבד   כהן (בלייר) יעל
בן יוסף (ליברמן) הניה   הילזנרט (סטייכר) ירדנה   כהן יצחק
בן יעקב עמנואלה   הלוי (ביבר) מיכל   לוי (נגרין) אסתר
בקר (הימן) אהובה   הרשקוביץ (טוויטו) נצחיה   ליאור (ליכטנשטיין) מנחם
ברניצקי שלום שמונה   וולספורד דוגלס   ליבנה (שמעונוביץ) יונה
ברסלר דוד   ורשביאק (שידלובסקי) חיה הלה   לרנר (חינקין) יהודית