איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מימון (עזר) יפה   פילבסקי עודד   רון בצלאל
מלכין (זמסקי) שולמית שולי   פיס (צוקי) אליצור   רייטשוק (חיסין) יהודית
מקוגון (רסינסקי) זיוה   פישר (גולדשלגר) דורינה   רפפורט (אלוני) נירה
מקלאוד (הורביץ) ברכה   פנחס יחזקאל   רצ'בסקי אהרון
מרקוס (רפי) רפאל   פנחס שולמית   רשף (פישר) משה
נוימן יעקב קובי   פרלין פרי (טוליפמן) עליזה   שובלי נחמה
ניר (נירברג) אסתר   צור (בן דוד) פנינה   שיקלושי אליהו
סיאני אליהו   צלליכין יורם   שלוש אביעזר
סיאני רמון   צלליכין עמוס   שמאי זאב
סיטקוב (גינזבורג) רחל   צפרוני (צפלביץ') גבריאל   שניידר (קובלמן) תמר
ספקטור (ינקוביץ) הנרייטה קוקה   קוזי צבי   שקד (מנדל) אבנר
עדיני (טויבנפליגל) שרה   קוטב (גרשוני) הדסה   שקולניק אילן
ענבי (חייט) ניצה   קולדין יהודית   שקולניק נעמן נורמן
פוחצ'בסקי (מרקוס) חנה   קלדרון מרדכי   תמיר (נחמוני) זהבה
פוחצ'בסקי (מלכין) ציונה   קלדרון שלמה   תמרי גיא
פטיש (פוטשמכר) יוסף   קלס אורי   תשבי (שקולניק) רחל
פיכמן (קושניר) שחורה   רוגל (ספקטור) נקדימון נקדי