איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לבב (וולפנזון) דבורה   פוחצ'בסקי אלישיב   רוגל (זוסמן) נעמי
לשם (לוקשין) יעקב   פוחצ'בסקי מאיר   רוהר איזי
לשם (ליפשיץ) מרדכי מוטק'ה   פטאי (טולקובסקי) נעמי   רוזנבלט (חיסין) חוה
מאור (אוסטין) שילה   פירסט מנחם מנדל   רוזנפלד יוסף
מאיר הרברט   פלג (צימלגיסר) מרדכי מוטקה   רונן (קאושנסקי) אברהם
מזורסקי (ליכטנטל) פנינה   פלדמן (פרידמן) שרה   רייכהרט יעקב ישראל קובי
מזרחי סעדיה   פלוטקין (קליבנוב) נדיבה   שאולוב (אברמוב) מלכה
מיט מקס   פניני (יצחקי) שרה   שאלתיאל משה
מלכוב (רבינוביץ) נחה   פרבר אברהם   שבח (בן לולו) רחל
מצקין (וילנר) חנה אנני   פרי (גולדנסקי) דליה   שדר (הורביץ) שלומית
נאור (מזרחי) בנימין בני   צחר (כדר) עליזה   שובל (כהן) מרים
נוישטיין דוד   קאהן (איצקוביץ) ורדה   שטינמן (אלקיים) עליזה
ניסימוב גרשון   קובדן פליקס   שטרנגלז (פלדמן) יהודית
ניר (וידנפלד) עמוס   קוצר (קנייבסקי) בתיה   שליט משה
ספקטור שלמה   קימל אלכסנדר אלכס   שמוטקין (לנדוי) טובה
סתוי (ברניצקי) שולמית פיתה   קיפניס שי   שנהב (פינקלשטיין) חיים
עוזי יחזקאל   קיש שליט סוניה ויקטוריה   שפיקי (סלע) שולמית שולה
עוקשי (הלוי) פנינה   קנול מרדכי מוטי   שרגאי מנחם
עילם (מצקין) חוה   קנר (כץ) עדנה   שרשבסקי (רוז'נסקי) רחל
עיני ניסים   רגבי (לנדמן) רות