איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן מתי   גת (וינברג) מאיר   לבונטין אביגדור
אבנת (הס) חנה   דבורקין (מוזס) בלה   לוי (מזרחי) שרה
אורמן (יודילוביץ) תמרה   דלריאה מנוח   לוין יעקב
איזנברג אילן   הופמן (יעקובי) פנינה   מאור אורי
אלדמע רן   ווינר וולטר   נאור (אמיגה) זהבה
אפשטיין (רפפורט) אסתר   וולובלסקי אחיאב   נחימוביץ פרץ
בייליס (וישנבסקי) אהובה   וינברג זלה   נחמיאס יוסי
בן ארויה (חיריק) לאה   ולד עמוס   סלונימסקי (בירגר) אורה
בן דוד יצחק   זהבי בן גל (דוברובסקי) אהרונה רוני   עזרוני עמירם רמי
בן חור (מרגלית) שרה   זמסקי (הייבנטריגר) אורה   עמית (לוי, חמיש) יהודית
בנטל עוזי   זקן חיים   פינקלר חיים
בקר (רוטמן) הדסה   חיון עמנואל אליהו   פלד (פלדמן) ארנון
ברוך רחמים   חיטרוש (ששון) הדסה   פלצ'י אדי אדמונד
ברנפלד (וינברג) נחמה   חריפאי (פניק) נורדיה   פרנק (אברמסון, אלון) מינה
ברסמן חיימי (חובב) זיוה   יאפו (הופמן) עדית   פרשקובסקי יצחק
ג'מיל (כהן) אסתר   ידלין אשר   צייזלר (בלובשטיין) יפה
גבירץ (הלפרין) עידית   יעקבזון (קנול) צפורה   קובלסקי (אברוך) פנינה
גבע (עומסי) ורדה   יעקובסון עומר   קוטב יעקב מרדכי
גורה יצחק   כהן איווט   קליביצקי (בירגר) שפרה
גפן יואב   כהן אליהו   קלצ'וק (ישראלי) אסתר אתי