איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן מתי   גת (וינברג) מאיר   כהן אליהו
אבנת (הס) חנה   דבורקין (מוזס) בלה   לבונטין אביגדור
אורמן (יודילוביץ) תמרה   דלריאה מנוח   לוי (מזרחי) שרה
איזנברג אילן   דשבסקי (זיפקינד) בלה   לוין יעקב
אלדמע רן   הופמן (יעקובי) פנינה   מאור אורי
אפשטיין (רפפורט) אסתר   ווינר וולטר   נאור (אמיגה) זהבה
בייליס (וישנבסקי) אהובה   וולובלסקי אחיאב   נחימוביץ פרץ
בן ארויה (חיריק) לאה   וינברג זלה   נחמיאס יוסי
בן דוד יצחק   ולד עמוס   סלונימסקי (בירגר) אורה
בן חור (מרגלית) שרה   זהבי בן גל (דוברובסקי) אהרונה רוני   עזרוני עמירם רמי
בנטל עוזי   זמסקי (הייבנטריגר) אורה   עמית (לוי, חמיש) יהודית
בקר (רוטמן) הדסה   זקן חיים   פינקלר חיים
ברוך רחמים   חיון עמנואל אליהו   פלד (פלדמן) ארנון
ברנפלד (וינברג) נחמה   חיטרוש (ששון) הדסה   פלצ'י אדי אדמונד
ברסמן חיימי (חובב) זיוה   חריפאי (פניק) נורדיה   פרנק (אברמסון, אלון) מינה
ג'מיל (כהן) אסתר   יאפו (הופמן) עדית   פרשקובסקי יצחק
גבירץ (הלפרין) עידית   ידלין אשר   צ'רנוב (טורניק) בטסי
גבע (עומסי) ורדה   יעקבזון (קנול) צפורה   צייזלר (בלובשטיין) יפה
גורה יצחק   יעקובסון עומר   קובלסקי (אברוך) פנינה
גפן יואב   כהן איווט   קוטב יעקב מרדכי