איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב שלמה   זהבי אבינועם   עציון (גולצמן) עמוס
אולינקי עודד   זקהיים (ברשבסקי) נירה   עראקי (נדב) יונה
אלון (אלטמן) יקותיאל קותי   טיטלמן יוסף   פניני חיים
אליזוב דניאל   יולביץ דניאל   צור (עומסי) שמחה
אלמוזנינו אלברט   יולביץ (וינגוט) שפרה   קופ (חרש) זיוה
ארנון ברוך מרדכי   כרמון גלעדי (בן צבי) צפורה   קפלון (לוין) דליה
בלקין פסח   לנדאו (וינברג) אסתר   קפלן (נואה) אני
בר דיין יהושע   מאירוביץ יהודה   ראש משה
גוטמן (לאופר) ציונה   מדמוני בנימין בני   ריינגולד דני
גורדון זהר   מיצמכר דוד   רשף (טרויהולד תורן) עדנה
גפלה מנחם   נוה (פרנהימר) אברהם   שדה רחל
הירשפלד אילן   עוזר (בוטל) אהובה