איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב שלמה   זקהיים (ברשבסקי) נירה   פניני חיים
אלמוזנינו אלברט   טיטלמן יוסף   צור (עומסי) שמחה
ארנון ברוך מרדכי   יולביץ דניאל   קפלון (לוין) דליה
בלקין פסח   מאירוביץ יהודה   קפלן (נואה) אני
בר דיין יהושע   מדמוני בנימין בני   ריינגולד דני
גוטמן (לאופר) ציונה   נוה (פרנהימר) אברהם   רשף (טרויהולד תורן) עדנה
גפלה מנחם   עציון (גולצמן) עמוס    
זהבי אבינועם   עראקי (נדב) יונה